MZN PROPERTY SA (24/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 24/2019

Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2019 roku, Pan Andrzej Zydorowicz - Członek Rady Nadzorczej Emitenta, złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień 14 czerwca 2019 roku z przyczyn osobistych.

Zarząd Spółki serdecznie dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który Pan Andrzej Zydorowicz wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz