POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (29/2019) Lista akcjonariuszy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (29/2019) Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN S.A.

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 29/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

PKN ORLEN S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 14 czerwca 2019 roku ("ZWZ") wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz