T-BULL SA (15/2019) Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu sektorowego GameINN

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 15/2019

Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje o złożeniu przez Spółkę do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosku o dofinansowanie - w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I: "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa", Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R", program sektorowy: GameINN ("Konkurs") - projektu polegającego na opracowaniu innowacyjnego systemu iDe-Tox w celu zapewnienia kompleksowej ochrony graczy przed zachowaniami toksycznymi występującymi w cyberprzestrzeni.

Wartość projektu Emitenta: 6.512.114,63

Kwota wnioskowanego dofinansowania: 4.952.556,60

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz