Skonsolidowany zysk netto grupy PFR w '18 spadł o 40 proc. do 134,6 mln zł

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.07. Warszawa (PAP) - Skonsolidowany zysk netto grupy PFR wyniósł w 2018 roku 134,6 mln zł i był niższy niż rok wcześniej o 40 proc. - wynika ze sprawozdania finansowego grupy, opublikowanego w piątek wieczorem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przychody grupy zwiększyły się w 2018 roku o 60 proc. do 78 mln zł.

Strata na poziomie operacyjnym wyniosła 48,2 mln zł wobec 6,9 mln zł straty przed rokiem.

Przychody finansowe w 2018 roku wyniosły 301,7 mln zł i były o 3 mln zł niższe niż w 2017 roku. Dominujący udział w tej pozycji rachunku wyników ma dywidenda wypłacona przez bank Pekao, w wysokości 265,4 mln zł. Koszty finansowe grupy zwiększyły się z 78 mln zł w 2017 roku, do 111,6 mln zł w 2018 roku.

Aktywa grupy PFR spadły z 9 proc. do 5,9 mld zł na koniec 2018 roku. Z raportu rocznego wynika, że na koniec grudnia na rachunkach spółki znajdował się 1 mld zł, wobec 1,9 mld zł rok wcześniej.

W raporcie jednostkowym PFR wykazał 166,5 mln zł zysku netto w 2018 roku, o 27 proc. mniej niż rok wcześniej. (PAP Biznes)

tj/ osz/