Obowiązują od 14 lipca 2019 r.

• ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka (DzU z 13 czerwca 2019 r., poz. 1095)
https://www.rp.pl/article/20190714/PCD/307149995/1019