Kolanko: Koalicja uskrzydlona wewnętrznie

1100 uczestników Forum Programowego, w tym 300, które zapisało się "z ulicy". Dobre przemówienia Grzegorza Schetyny z konkretnymi deklaracjami, które politykom Koalicji pomogą w pracy w terenie. To najkrótszy opis dwudniowego wydarzenia Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Ale jego efekt dla kampanii wyborczej jest ważniejszy, niż liczby paneli i uczestników.
https://www.rp.pl/Komentarze/190719744-Michal-Kolanko-Koalicja-uskrzydlona-wewnetrznie.html