Masz więcej niż dwoje dzieci? Odebrać prawo wyborcze

Jeden z ministrów w indyjskim rządzie zaproponował, aby rodzice więcej niż dwojga dzieci stracili prawa wyborcze. Ma to być sposób na ograniczenie przyrostu naturalnego.
https://www.rp.pl/Swiat/190719729-Masz-wiecej-niz-dwoje-dzieci-Odebrac-prawo-wyborcze.html