PKO BP BANKOWY OFE informuje

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.08. Warszawa (PAP) - PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z § 17 pkt 1 w zw. § 25 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 142, z późn. zm.), PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną, informuje o pasywnym przekroczeniu, w dniu wyceny 13 sierpnia 2019r., limitu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Wskazane powyżej przekroczenie związane jest ze spadkiem wartości aktywów PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego.

kom mra