Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

<TAB>

Fundusz aktualne poprzednie %

NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 96,45 96,49 -0,04 2019-08-14

NOVO FIO GLOBALNEGO DOCHODU 72,91 72,86 0,07 2019-08-14

NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 143,39 143,41 -0,01 2019-08-14

NOVO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 81,81 81,78 0,04 2019-08-14

NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 231,67 231,68 0,00 2019-08-14

NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 186,45 186,38 0,04 2019-08-14

NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 192,56 192,76 -0,10 2019-08-14

NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 159,77 160,25 -0,30 2019-08-14

NOVO FIO AKCJI 170,28 170,13 0,09 2019-08-14

Subfundusz UniKorona Dochodowy 226,76 226,74 0,01 2019-08-14

Subfundusz UniOszczędnościowy 124,49 124,48 0,01 2019-08-14

Subfundusz UniKorona Obligacje 366,59 366,33 0,07 2019-08-14

Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa 200,27 199,48 0,40 2019-08-14

Subfundusz UniStabilny Wzrost 184,47 184,21 0,14 2019-08-14

Subfundusz UniKorona Zrównoważony 333,56 332,52 0,31 2019-08-14

Subfundusz UniAkcje Dywidendowy 125,62 125,08 0,43 2019-08-14

Subfundusz UniKorona Akcje 202,30 201,80 0,25 2019-08-14

Subfundusz UniAkcje Wzrostu 101,35 101,11 0,24 2019-08-14

Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 92,24 91,49 0,82 2019-08-14

Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa 121,79 121,23 0,46 2019-08-14

Subfundusz UniAkcje: Turcja 45,30 45,06 0,53 2019-08-14

Subfundusz UniEuro (EUR) 1199,92 1199,88 0,00 2019-08-14

Subfundusz UniAktywny Dochodowy 112,25 112,25 0,00 2019-08-14

Subfundusz UniAktywa Polskie 1051,45 1051,57 -0,01 2019-08-14

Subfundusz SGB Bankowy 1161,22 1161,23 0,00 2019-08-14

MetLife FIO Akcji kat A 14,75 14,44 2,15 2019-08-13

MetLife FIO Akcji kat E 14,76 14,45 2,15 2019-08-13

MetLife FIO Akcji kat I 14,77 14,45 2,21 2019-08-13

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 16,71 16,59 0,72 2019-08-13

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 16,72 16,60 0,72 2019-08-13

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 16,72 16,60 0,72 2019-08-13

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 22,27 22,22 0,23 2019-08-13

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 22,27 22,23 0,18 2019-08-13

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 22,27 22,23 0,18 2019-08-13

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,06 6,93 1,88 2019-08-13

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 7,06 6,93 1,88 2019-08-13

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 7,07 6,94 1,87 2019-08-13

MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,35 17,34 0,06 2019-08-13

MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,35 17,35 0,00 2019-08-13

MetLife FIO Konserwatywny kat I 17,60 17,60 0,00 2019-08-13

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 10,19 10,12 0,69 2019-08-13

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 10,20 10,13 0,69 2019-08-13

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 10,20 10,12 0,79 2019-08-13

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,27 7,11 2,25 2019-08-13

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 7,27 7,12 2,11 2019-08-13

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 7,27 7,12 2,11 2019-08-13

MetLife Sub Akcji Polskich kat A 5,54 5,41 2,40 2019-08-13

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 8,03 8,01 0,25 2019-08-13

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 8,04 8,02 0,25 2019-08-13

MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 17,24 17,18 0,35 2019-08-13

MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 17,34 17,28 0,35 2019-08-13

MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 17,24 17,18 0,35 2019-08-13

MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 17,24 17,18 0,35 2019-08-13

MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 7,83 7,76 0,90 2019-08-13

MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 7,83 7,76 0,90 2019-08-13

MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 7,83 7,76 0,90 2019-08-13

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,36 15,35 0,07 2019-08-13

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,36 15,36 0,00 2019-08-13

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,35 15,35 0,00 2019-08-13

MetLife Sub Akcji NE kat A 7,81 7,74 0,90 2019-08-13

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A 11,10 11,30 -1,77 2019-08-13

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. USD A 2,87 2,92 -1,78 2019-08-13

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,80 8,78 0,23 2019-08-13

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD A 2,27 2,27 0,22 2019-08-13

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 8,81 8,79 0,23 2019-08-13

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I 8,81 8,78 0,34 2019-08-13

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 8,28 8,23 0,61 2019-08-13

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD A 2,14 2,13 0,60 2019-08-13

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 8,25 8,20 0,61 2019-08-13

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 8,25 8,20 0,61 2019-08-13

MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,46 13,47 -0,07 2019-08-13

MetLife Sub Obligacji Świat. USD A 3,48 3,48 -0,08 2019-08-13

MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,46 13,46 0,00 2019-08-13

MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,46 13,46 0,00 2019-08-13

MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 14,78 15,00 -1,47 2019-08-13

MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD A 3,82 3,87 -1,48 2019-08-13

MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 14,76 14,97 -1,40 2019-08-13

MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 13,46 13,32 1,05 2019-08-13

MetLife Sub Akcji Ameryk. A USD 3,48 3,44 1,04 2019-08-13

MetLife Sub Akcji Ameryk. E 13,47 13,33 1,05 2019-08-13

MetLife Sub Akcji Ameryk. I 13,49 13,35 1,05 2019-08-13

MetLife Sub Globalnych Innowacji A 10,32 10,25 0,68 2019-08-13

Metlife Sub Multistrategia A 10,00 10,01 -0,10 2019-08-13

Metlife Sub Multistrategia E 10,00 10,00 0,00 2019-08-13

Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 9,51 9,44 0,74 2019-08-13

Metlife Sub Akcji Europejskich A 10,29 10,32 -0,29 2019-08-13

Metlife Sub Akcji Europejskich E 10,30 10,32 -0,19 2019-08-13

Allianz Sub Akcji Globalnych 118,89 120,73 -1,52 2019-08-13

Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 119,08 117,43 1,41 2019-08-13

Allianz Sub Aktywnej Alokacji 94,85 93,95 0,96 2019-08-13

Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 112,77 113,10 -0,29 2019-08-13

Allianz Sub Konserwatywny 157,08 157,09 -0,01 2019-08-13

Allianz Sub Obligacji Globalnych 109,59 109,77 -0,16 2019-08-13

Allianz Sub Obligacji Plus 172,54 172,55 -0,01 2019-08-13

Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 148,46 148,13 0,22 2019-08-13

Allianz Sub Selektywny 89,00 87,47 1,75 2019-08-13

Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 123,37 122,57 0,65 2019-08-13

Allianz Sub Surowców i Energii 91,71 92,24 -0,57 2019-08-13

Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 100,41 100,49 -0,08 2019-08-13

Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 108,31 108,86 -0,51 2019-08-13

Allianz SFIO PIMCO Global Bond 105,74 105,78 -0,04 2019-08-13

Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 113,64 113,44 0,18 2019-08-13

Allianz SFIO PIMCO Income 109,03 109,25 -0,20 2019-08-13

Santander Akcji Polskich 32,89 32,27 1,92 2019-08-13

Santander Akcji Środkowej i Wsch. Europy 39,45 39,20 0,64 2019-08-13

Santander Platinum Dynamiczny 43,58 43,36 0,51 2019-08-13

Santander Platinum Stabilny 66,17 65,94 0,35 2019-08-13

Santander Obligacji Europejskich 83,54 83,56 -0,02 2019-08-13

Santander Obligacji 22,59 22,55 0,18 2019-08-13

Santander Dłużny Krótkoterminowy 30,91 30,91 0,00 2019-08-13

Santander Akcji Tureckich 30,10 30,25 -0,50 2019-08-13

Santander Stabilnego Wzrostu 32,19 31,95 0,75 2019-08-13

Santander Zrównoważony 30,38 30,02 1,20 2019-08-13

Santander Platinum Konserwatywny 66,91 66,69 0,33 2019-08-13

Santander Obligacji Korporacyjnych 64,72 64,74 -0,03 2019-08-13

Santander Akcji Małych i Średnich Spółek 48,79 48,15 1,33 2019-08-13

Santander Prestiż Akcji Polskich 1356,16 1336,04 1,51 2019-08-13

Santander Prestiż Akcji ŚiW Europy 1101,25 1099,18 0,19 2019-08-13

Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1437,64 1434,87 0,19 2019-08-13

Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1381,62 1382,02 -0,03 2019-08-13

Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1102,67 1102,92 -0,02 2019-08-13

Santander Prestiż Akcji Europejskich 1220,91 1225,60 -0,38 2019-08-13

Santander Prestiż Europejskich Sp. Dywidend. 995,35 997,98 -0,26 2019-08-13

Credit Agricole Akcyjny FIO 128,43 126,11 1,84 2019-08-13

Credit Agricole Dynamiczny Pol. FIO 192,61 190,46 1,13 2019-08-13

Credit Agricole Stabilnego Wzr. FIO 257,83 256,14 0,66 2019-08-13

Credit Agricole Dłużny Krótkotermin. FIO 133,30 133,30 0,00 2019-08-13

Credit Agricole Akcji Nowej Eur.FIO 88,42 87,82 0,68 2019-08-13

Aviva Globalnych Strategii 100,41 100,20 0,21 2019-08-13

Aviva Investors Aktywnej Alokacji 119,58 119,17 0,34 2019-08-13

Aviva Investors Dochodowy 107,93 107,93 0,00 2019-08-13

Aviva Investors Dłużnych Papierów Kor. 135,62 135,67 -0,04 2019-08-13

Aviva Investors Europejskich Akcji 72,58 72,06 0,72 2019-08-13

Aviva Investors Globalnych Akcji 114,91 114,33 0,51 2019-08-13

Aviva Investors Kapitał Plus 169,24 168,86 0,23 2019-08-13

Aviva Investors Małych Spółek 133,31 131,88 1,08 2019-08-13

Aviva Investors Niskiego Ryzyka 182,53 182,59 -0,03 2019-08-13

Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 142,31 141,03 0,91 2019-08-13

Aviva Investors Obligacji 243,41 242,93 0,20 2019-08-13

Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 157,50 157,18 0,20 2019-08-13

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu 95,33 94,49 0,89 2019-08-13

Aviva Investors Polskich Akcji 444,73 437,60 1,63 2019-08-13

Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu 106,58 106,59 -0,01 2019-08-13

Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 268,39 266,68 0,64 2019-08-13

Aviva Investors Zrównoważony 121,47 120,35 0,93 2019-08-13

GAMMA 260,82 260,93 -0,04 2019-08-13

GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. 83,30 82,00 1,59 2019-08-13

GAMMA Akcyjny 87,53 86,05 1,72 2019-08-13

GAMMA Obligacji Korporacyjnych 141,11 141,15 -0,03 2019-08-13

GAMMA Papierów Dłużnych 247,17 246,97 0,08 2019-08-13

GAMMA PLUS 194,48 194,54 -0,03 2019-08-13

GAMMA Stabilny 257,13 255,53 0,63 2019-08-13

mFundusz Konserwatywny (kat.A) 172,22 172,20 0,01 2019-08-13

mFundusz Konserwatywny (kat.B) 174,32 174,29 0,02 2019-08-13

SIGMA Obligacji Plus 107,31 107,34 -0,03 2019-08-13

PKO Obligacji Skarbowych 2193,84 2193,86 0,00 2019-08-13

PKO Papierów Dłużnych Plus 174,73 174,56 0,10 2019-08-13

PKO Papierów Dłużnych USD 112,21 112,21 0,00 2019-08-13

PKO Obligacji Długoterminowych 218,84 218,54 0,14 2019-08-13

PKO Stabilnego Wzrostu 160,51 159,62 0,56 2019-08-13

PKO Strategicznej Alokacji 95,45 94,34 1,18 2019-08-13

PKO Zrównoważony 136,46 135,26 0,89 2019-08-13

PKO Akcji Plus 85,73 84,38 1,60 2019-08-13

PKO Akcji Nowa Europa 108,18 107,53 0,60 2019-08-13

PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 236,68 233,68 1,28 2019-08-13

PKO Surowców Globalny 128,74 129,18 -0,34 2019-08-13

PKO Technologii i Innowacji Globalny 269,33 265,37 1,49 2019-08-13

PKO Dóbr Luksusowych Globalny 184,72 183,08 0,90 2019-08-13

PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 89,44 88,61 0,94 2019-08-13

PZU Akcji KRAKOWIAK 77,95 76,48 1,92 2019-08-13

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 37,54 36,91 1,71 2019-08-13

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 210,48 208,94 0,74 2019-08-13

PZU Akcji Rynków Wschodzących 114,45 113,08 1,21 2019-08-13

PZU Akcji Spółek Dywidendowych 96,38 94,59 1,89 2019-08-13

PZU Aktywny Akcji Globalnych 45,78 45,59 0,42 2019-08-13

PZU Dłużny Aktywny 55,71 55,66 0,09 2019-08-13

PZU Dłużny Rynków Wschodzących 138,06 138,73 -0,48 2019-08-13

PZU FIO Ochrony Majątku 61,62 61,62 0,00 2019-08-13

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 52,87 52,87 0,00 2019-08-13

PZU Medyczny 66,64 66,03 0,92 2019-08-13

PZU Oszczędnościowy 79,86 79,84 0,03 2019-08-13

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 175,21 175,32 -0,06 2019-08-13

PZU SEJF+ 65,75 65,74 0,02 2019-08-13

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 125,36 124,49 0,70 2019-08-13

PZU Zrównoważony 69,91 69,15 1,10 2019-08-13

SUPERFUND AKCJI EUR 151,84 151,24 0,40 2019-08-13

SUPERFUND AKCJI 657,88 654,30 0,55 2019-08-13

SUPERFUND AKCJI USD 169,93 169,02 0,54 2019-08-13

SUPERFUND AKCYJNY 82,45 81,24 1,49 2019-08-13

SUPERFUND ALTERNATYWNY 82,77 82,63 0,17 2019-08-13

SUPERFUND GoldFund EUR 115,87 116,14 -0,23 2019-08-13

SUPERFUND GoldFund 502,02 502,43 -0,08 2019-08-13

SUPERFUND GoldFund USD 129,67 129,79 -0,09 2019-08-13

SUPERFUND GoldFuture EUR 138,39 136,74 1,21 2019-08-13

SUPERFUND GoldFuture PLN 599,59 591,58 1,35 2019-08-13

SUPERFUND GoldFuture USD 154,88 152,82 1,35 2019-08-13

SUPERFUND GREEN EURO 197,51 196,15 0,69 2019-08-13

SUPERFUND GREEN 855,74 848,59 0,84 2019-08-13

SUPERFUND GREEN USD 221,04 219,21 0,83 2019-08-13

SUPERFUND OBLIGACYJNY 112,46 112,29 0,15 2019-08-13

SUPERFUND RED EURO 125,39 125,39 0,00 2019-08-13

SUPERFUND RED 543,27 542,47 0,15 2019-08-13

SUPERFUND RED USD 140,33 140,13 0,14 2019-08-13

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 385,71 386,29 -0,15 2019-08-13

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1671,18 1671,18 0,00 2019-08-13

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 431,67 431,71 -0,01 2019-08-13

SUPERFUND Spokojna Inwestycja 117,46 117,46 0,00 2019-08-13

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,56 16,45 0,67 2019-08-13

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 71,73 71,15 0,82 2019-08-13

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 18,53 18,38 0,82 2019-08-13

SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,33 16,22 0,68 2019-08-13

SUPERFUND TREND PLUS POW ST 70,76 70,19 0,81 2019-08-13

SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 18,28 18,13 0,83 2019-08-13

SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,60 16,49 0,67 2019-08-13

SUPERFUND TREND PLUS POW INT 71,93 71,35 0,81 2019-08-13

SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 18,58 18,43 0,81 2019-08-13

SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 21,96 21,81 0,69 2019-08-13

SUPERFUND TREND Podstawowy 95,15 94,37 0,83 2019-08-13

SUPERFUND TREND Podstawowy USD 24,58 24,38 0,82 2019-08-13

SUPERFUND Ucits Green EUR 99,87 99,88 -0,01 2019-08-13

BNP PARIBAS FIO AKCJI 140,43 138,11 1,68 2019-08-13

BNP PARIBAS FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 134,01 133,91 0,07 2019-08-13

BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 145,19 144,17 0,71 2019-08-13

ESALIENS Oszczędnościowy(A) 278,30 278,27 0,01 2019-08-13

ESALIENS Obligacji (A) 300,37 299,46 0,30 2019-08-13

ESALIENS Senior FIO (A) 286,85 285,97 0,31 2019-08-13

ESALIENS Strateg (A) 208,46 206,45 0,97 2019-08-13

ESALIENS Akcji (A) 349,12 344,35 1,39 2019-08-13

MILLENNIUM Akcji Sub 188,80 185,36 1,86 2019-08-13

MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 146,62 144,95 1,15 2019-08-13

MILLENNIUM Dynamicznych Sp. Sub 84,85 83,49 1,63 2019-08-13

MILLENNIUM Istrumentów dłużnych Sub 111,77 111,69 0,07 2019-08-13

MILLENNIUM Obligacji Klasyczny Sub 187,05 187,10 -0,03 2019-08-13

MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 141,03 140,00 0,74 2019-08-13

Noble Fund Akcji 114,44 112,18 2,01 2019-08-13

Noble Fund Małych i Średnich Spółek 87,34 86,24 1,28 2019-08-13

Noble Fund Global Return 106,81 106,54 0,25 2019-08-13

Noble Fund Konserwatywny 146,43 146,44 -0,01 2019-08-13

Noble Fund Mieszany 137,48 136,63 0,62 2019-08-13

Noble Fund Obligacji 117,76 117,70 0,05 2019-08-13

Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 140,14 139,23 0,65 2019-08-13

Noble Fund Timingowy 138,43 137,72 0,52 2019-08-13

Noble Fund Africa and Frontier 50,81 50,59 0,43 2019-08-13

Open Finance Akcji 98,19 96,23 2,04 2019-08-13

Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 129,61 128,16 1,13 2019-08-13

Open Finance Aktywnej Alokacji 82,81 82,50 0,38 2019-08-13

Open Finance Obligacji 113,80 113,79 0,01 2019-08-13

Open Finance Oszczednosciowy 113,81 113,68 0,11 2019-08-13

Open Finance Stabilnego Wzrostu 95,37 94,87 0,53 2019-08-13

QUERCUS Global Growth 100,37 99,15 1,23 2019-08-13

QUERCUS Agresywny 143,98 142,61 0,96 2019-08-13

QUERCUS lev 66,00 62,97 4,81 2019-08-13

QUERCUS Global Balanced 134,66 134,48 0,13 2019-08-13

QUERCUS Stabilny 108,89 109,01 -0,11 2019-08-13

QUERCUS Gold 56,44 56,82 -0,67 2019-08-13

QUERCUS Ochrony Kapitału 151,60 151,60 0,00 2019-08-13

QUERCUS Obligacji Skarbowych 77,74 77,54 0,26 2019-08-13

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 73,00 72,99 0,01 2019-08-13

QUERCUS short 67,79 69,30 -2,18 2019-08-13

SKARBIEC TFI

SKARBIEC Akcja 270,20 274,96 -1,73 2019-08-12

SKARBIEC Globalny MiŚ Spółek 219,36 223,18 -1,71 2019-08-12

SKARBIEC TOP Brands 198,15 199,79 -0,82 2019-08-12

SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 37,26 37,26 0,00 2019-08-12

SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 158,92 160,17 -0,78 2019-08-12

SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 183,80 184,53 -0,40 2019-08-12

SKARBIEC Rynków Rozwiniętych 120,47 120,92 -0,37 2019-08-12

SKARBIEC Konserwatywny 356,51 356,56 -0,01 2019-08-12

SKARBIEC Market Neutral 141,09 141,12 -0,02 2019-08-12

SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 90,96 91,67 -0,77 2019-08-12

SKARBIEC Obligacja 331,67 331,49 0,05 2019-08-12

SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 139,41 139,53 -0,09 2019-08-12

SKARBIEC Rynków Surowcowych 41,92 42,16 -0,57 2019-08-12

SKARBIEC Spółek Wzrostowych 143,47 145,41 -1,33 2019-08-12

SKARBIEC III Filar 169,09 169,64 -0,32 2019-08-12

SKARBIEC Waga 284,85 287,15 -0,80 2019-08-12

</TAB>

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN

znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

 

mra/ amp/