ELEKTROBUDOWA SA (85/2019) Aktualizacja informacji nt. procesu przeglądu opcji finansowania działalności

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.08. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 85/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2019 z 7 sierpnia 2019 roku w sprawie aktualizacji informacji nt. procesu przeglądu dostępnych opcji finansowania działalności w zakresie m.in. rozpoczęcia etapu rozmów z potencjalnymi inwestorami branżowymi Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w godzinach wieczornych w dniu 14 sierpnia 2019 roku otrzymał wstępną ofertę objęcia akcji Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o nową emisję akcji i rozpoczął proces negocjacji z PG Energy Capital Management Sp. z o.o. ["Inwestor"] w przedmiocie szczegółowych parametrów potencjalnej transakcji dokapitalizowania Spółki, w tym jej parametrów cenowych, struktury transakcji jak również warunków współpracy operacyjnej Emitenta z Inwestorem i jego spółkami zależnymi.

Emitent przypomina, iż w toku realizacji opcji pozyskiwania inwestora branżowego planuje również prowadzenie analogicznych rozmów z alternatywnymi inwestorami w przypadku przedstawiania przez nich satysfakcjonującej oferty objęcia akcji.

O kolejnych etapach rozmów lub ustaleń z potencjalnymi inwestorami lub jednym wybranym inwestorem Emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz