INVISTA SA (38/2019) Informacja nt. płatności odsetek dla obligacji serii E

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.08. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 38/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2019 z 12 sierpnia 2019 roku Zarząd Invista SA [Emitent, Spółka] informuje, iż w związku z blokadą rachunków bankowych nie zostanie dokonana terminowa płatność odsetek od obligacji serii E za okres odsetkowy kończący się w dacie 15 sierpnia 2019 roku. Odsetki za powyższy okres zostaną zapłacone niezwłocznie po zniesieniu wskazanych powyżej blokad rachunków bankowych. Jednocześnie Emitent informuje, iż brak terminowej płatności odsetek od obligacji stanowi standardowe zdarzenie wskazane jako przypadek naruszenia warunków emisji obligacji. O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z płatnością odsetek od obligacji serii E Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz