I2 DEVELOPMENT SA (39/2019) Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.08. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 39/2019

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 14 sierpnia 2019 roku, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238) nabył 40 sztuk obligacji serii D Emitenta o wartości nominalnej 1 000 zł każda wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 14 marca 2017 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLI2DVL00055" [dalej: Obligacje]. Łączna wartość nominalna nabycia Obligacji wyniosła 40.000,00 zł, zaś średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła: 1.007,33 zł (wraz z należnymi odsetkami). Przedmiotowe transakcje zostały zawarte w drodze składania zleceń maklerskich w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku Catalyst. Przyczyną i celem nabycia Obligacji jest ich umorzenie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz