AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.09. Warszawa (PAP) - AXA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego z dnia:

2019-09-10

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego:

AXA OFE

Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego:

Warszawa, ul. Chłodna 51

Numer PTE z rejestru handlowego:

110 776

Wartość aktywów netto:

9 881 904 987,77

Wartość jednostki rozrachunkowej:

41,02

kom mra/