Aviva PTE Aviva Santander SA informuje

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.09. Warszawa (PAP) - Aviva PTE Aviva Santander SA - komunikat

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, wykonując obowiązek przewidziany w § 25 ust. 4 w zw. z § 17 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 19 stycznia 2014 r., poz. 142 z późn. zm.), informuje, iż za dzień wyceny 10 września 2019 roku, dokonanej w dniu 11 września 2019 roku, nastąpiło naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander poprzez przekroczenie limitu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

kom mra