MPiT ws. ogólnodostępnego podręcznika dla pracowników urzędów

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

MPiT ws. ogólnodostępnego podręcznika dla pracowników urzędów państwowych nt. mediacji w postępowaniu administracyjnym (komunikat)

12.09. Warszawa - MPiT informuje:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych (CMG KIRP) przygotowało ogólnodostępny podręcznik dla pracowników urzędów państwowych na temat mediacji w postępowaniu administracyjnym.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii od szeregu lat dostrzega zalety polubownego rozwiązywania sporów i konsekwentnie pracuje nad nowymi rozwiązaniami prawnymi pozwalającymi na korzystanie z mediacji. Regulacje prawne dają duże możliwości i elastyczność w codziennym funkcjonowaniu także organom administracji publicznej. Natomiast mediacje i ugody mogą pomóc w zmianie wizerunku polskiej administracji publicznej. Podręcznik dla urzędników państwowych "Mediacja w postępowaniu administracyjnym" powstał po to, aby przybliżyć ideę i podstawowe informacje o mediacji w postępowaniu administracyjnym. Jego celem jest także podniesienie świadomości prawnej oraz pogłębienie wiedzy o mediatorach i ośrodkach mediacyjnych.

- Działania MPiT na rzecz mediacji, w tym przede wszystkim mediacji administracyjnej, dotyczą tworzenia otoczenia prawnego pozwalającego na korzystanie z nich na szeroką skalę. Równie ważne jest wdrożenie przepisów w praktyce. Mimo, że do tej pory nie odbyło się zbyt wiele mediacji w postępowaniu administracyjnym, to już pierwsze próby pozwalają zdobyć doświadczenie i przekonać się o korzyściach wynikających z nowych narzędzi administrowania - powiedziała dyrektor Departamentu Prawnego MPiT Joanna Sauter-Kunach podczas Kongresu Mediacji w Krakowie.

- W województwie dolnośląskim mamy dobrą praktykę związaną z mediacjami administracyjnymi. Już w sierpniu pierwszego roku obowiązywania noweli KPA rozpoczęły się mediacje administracyjne. Do dziś jeden z dużych urzędów systematycznie kieruje sprawy do mediacji. Z mojego doświadczenia wynika, że większość spraw w tym obszarze kończy się ugodą. Tych spraw jest wciąż niewiele, ale od czegoś trzeba zacząć, zachęcać pracowników organów i strony do czynnego udziału w mediacji i brania sprawy w swoje ręce - przyznała Agnieszka Templin, radca prawny, mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

W czerwcu 2019 roku minęły 2 lata, od kiedy obowiązują przepisy wprowadzające możliwość korzystania z mediacji w postępowaniu administracyjnym. Mediacja umożliwia szybsze zakończenie postępowania administracyjnego i zwiększa szanse na uniknięcie postępowania odwoławczego lub przed sądem administracyjnym. Jej koszt jest niższy niż koszt prowadzenia postępowań w kolejnych instancjach. Zaletami mediacji są także: brak zbędnych formalności, możliwość zachowania poufności oraz usprawnienie komunikacji między organem a obywatelami.

Publikacja jest dostępna na stronie MPiT:https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/mediacja-w-postepowaniu-administracyjnym---podrecznik

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ agzi/ aj/