DZIEŃ NA FX/FI: Złoty umocnił się wobec euro, a rentowność 2-letnich SPW poszła w górę po decyzjach EBC

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.09. Londyn, Paryż, Frankfurt (PAP/Bloomberg) - Złoty zyskał 1 grosz wobec euro po ogłoszeniu decyzji EBC - do 4,3326, a dochodowość obligacji na krótkim końcu krzywej zwiększyła się o 3 pb - do 1,58 proc. Rynki akcji pozostały bez większych zmian.

Po decyzji EBC wyraźnie umocnił się złoty wobec euro - o godz. 13.50 para kosztowała 4,3326, a złoty zyskał ok. 1 grosz wobec wspólnej waluty.

Zdrożał także dolar wobec euro, schodząc poniżej poziomu 1,10 - EUR/USD notował 1,0983.

Na rynku długu skarbowego doszło spadków rentowności na środku i długim końcu krzywej (o ok. 1 pb) i wyraźnego - o 3 pb - wzrostu dochodowości obligacji dwuletnich (do 1,58 proc.).

Ceny akcji w odpowiedzi na decyzję EBC pozostawały na poziomach sprzed jej ogłoszenia - WIG20 zyskuje 0,13 proc., DAX rośnie 0,14 proc., a S&P500 idzie w górę o 0,30 proc.

EBC obniżył w czwartek stopę depozytową o 10 pb do -0,5 proc., zapowiedział wdrożenie QE ze skupem aktywów w wysokości 20 mld EUR począwszy od 1 listopada 2019 oraz zadeklarował tiering, by wesprzeć transmisję polityki monetarnej.

Bank zmienił także forward guidance - stopy procentowe pozostaną na obecnym lub niższym poziomie aż inflacja będzie bliska, ale niższa niż 2 proc. w horyzoncie projekcji.

Konsensus przed posiedzeniem EBC zakładał obniżkę stopy depozytowej o 10 pb, wprowadzenia tieringu - programu różnicowania stopy depozytowej w zależności od wysokości rezerw banków, wydłużenie foward guidance o 6 miesięcy do końca 2020 poprzez zapewnienie że stopy zostaną utrzymane albo obniżone do tego czasu, a ponadto uruchomienie programu luzowania ilościowego poprzez skupy aktywów na poziomie około 30 mld lub niżej. (PAP Biznes)

maq/ osz/