EBC obniża stopę depozytową o 10 pb., wznawia QE od listopada (opis)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.09. Warszawa (PAP) - Europejski Bank Centralny obniżył w czwartek stopę depozytową o 10 pb. do -0,50 proc., ogłosił wznowienie QE netto od listopada w wys. 20 mld euro, wprowadził tiering oraz zmodyfikował forward guidance - podano w komunikacie po wrześniowym posiedzeniu banku.

Pozostałe stopy procentowe EBC - refinansowa oraz kredytu pozostały be zmian na poziomie 0,0 proc. i 0,25 proc.

EBC zmodyfikował forward guidance (FG) dla stóp procentowych, odchodząc od "czasowego" wymiaru FG na rzecz "sytuacyjnego" FG.

"Rada Prezesów EBC obecnie oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki inflacja w horyzoncie projekcji wyraźnie nie zbiegnie do poziomu wystarczająco bliskiego, ale niższego niż 2 proc., a dostosowanie inflacji będzie wystarczająco odzwierciedlone w dynamice inflacji bazowej" - napisano.

W lipcu EBC zmodyfikował forward guidance, wskazując że stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie przynajmniej do pierwszego półrocza 2020 r.

EBC wznowi skup aktywów netto w wys. 20 mld euro miesięcznie od listopada bieżącego roku.

"Rada Prezesów oczekuje, że skup aktywów będzie prowadzony tak długo, jak będzie to konieczne dla wzmocnienia akomodacyjnego oddziaływania stóp procentowych, oraz że zakończy się na krótko przed rozpoczęciem podwyżek podstawowych stóp procentowych EBC" - dodano.

Bez zmian pozostawiono politykę reinwestycji spłat kapitału. Rada nadal zamierza reinwestować w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach QE przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pobieżnej.

EBC wygasił skup aktywów netto z końcem grudnia 2018 r. Od tamtej pory bank reinwestuje w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych.

EBC wprowadza także dwupoziomowy tiering (różnicowania stopy depozytowej), w ramach którego część rezerw nadobowiązkowych trzymanych przez banki komercyjne w EBC będzie zwolnione z oprocentowania ujemną stopą depozytową.

Poluzowano także warunki operacji TLTRO-III. Dla banków, dla których kwalifikowane pożyczki netto przekraczają poziom referencyjny, stopa będzie równa stopie depozytowej. Ponadto, możliwe będzie wydłużenie zapadalności operacji z 2 do 3 lat.

W czerwcu EBC poinformował, że oprocentowanie operacji TLTRO-III ma być równe stopie refinansowej +10 pb, dla banków, dla których kwalifikowane pożyczki netto przekraczają poziom referencyjny stopa będzie niższa, równa stopie depozytowej +10 pb.

Przed posiedzeniem rynek oczekiwał (konsensus Bloomberga) obniżki stopy depozytowej o 10 pb. i kolejnego cięcia o 10 pb.

Konsensus zakładał także uruchomienie QE netto w skali 30 mld euro miesięcznie od października br. na 12 miesięcy.

Oczekiwano także wprowadzenia różnicowania stopy depozytowej w zależności od wysokości rezerw banków (tiering) oraz modyfikacji forward guidance w kierunku większego nacisku na utrzymywanie niskich stóp w zależności do kształtowania się inflacji vs. obecnego nacisku na horyzont czasowy utrzymywania niskich stóp.

O godz. 14.30 rozpocznie się konferencja prezesa EBC Mario Draghiego, który przedstawi m.in. nowe projekcje makroekonomiczne banku.

Kadencja Draghiego wygasa 30 października br. Od 1 listopada EBC kierować będzie dotychczasowa szefowa MFW Christine Lagarde. (PAP Biznes)

tus/ asa/