AXA PTE SA informuje

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.09. Warszawa (PAP) - AXA PTE SA - komunikat

Zarząd AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna reprezentującej AXA Otwarty Fundusz Emerytalny, stosownie do § 17 pkt 1) w związku z § 25 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2014, poz. 142 ze zm.), informuje o kontynuacji pasywnego przekroczenia przez AXA Otwarty Fundusz Emerytalny (na dzień wyceny 11 września 2019 r.) limitu inwestycyjnego wskazanego w art. 142 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tj. Dz.U. z 2013, poz. 989 ze zm.). Wskazane wyżej przekroczenie wynika ze zmian wartości aktywów funduszu.

kom mra