EBC tnie prognozy wzrostu PKB i inflacji, w tym bazowej, w eurolandzie (aktl.)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

#

Dochodzą progozy inflacji bazowej, które są publikowane przez EBC z opóźnieniem.

#

12.09. Warszawa (PAP/PAP, Bloomberg) - EBC obniżył prognozy wzrostu PKB i inflacji, w tym bazowej, dla strefy euro - poinformował bank. Prognoza inflacji na '20 została obniżona do 1 proc. z 1,4 proc., na '21 do 1,5 proc. z 1,6 proc., a prognoza HICP bazowego do 1,2 proc. z 1,4 proc. oraz do 1,4 proc. z 1,6 proc.

W tabeli poniżej pełne prognozy EBC (w proc. rdr).

<TAB>

prognozy z: wrzesień | czerwiec

prognozy na: 2019 2020 2021 | 2019 2020 2021

Realny PKB 1,1 1,2 1,4 | 1,2 1,4 1,4

Inflacja HICP 1,2 1 1,5 | 1,3 1,4 1,6

HICP bazowy 1,1 1,2 1,5 | 1,1 1,4 1,6

</TAB>

Pełne projekcje makro, w tym bazowy HICP oraz ich założenia zostaną opublikowane o godz. 15.30.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,0 proc. w VIII w ujęciu rdr (wstępne wyliczenie). Inflacja bazowa rdr wyniosła w sierpniu 0,9 proc.

PKB eurolandu wzrósł w II kw. 2019 r. o 0,2 proc. W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w II kw. br. o 1,2 proc. rdr.

Europejski Bank Centralny obniżył w czwartek stopę depozytową o 10 pb. do -0,50 proc., utrzymał pozostałe stopy proc. bez zmian (refinansowa 0,0 proc., kredytu 0,25 proc.), ogłosił wznowienie QE netto od listopada w wys. 20 mld euro miesiecznie, wprowadził tiering oraz zmodyfikował forward guidance z możliwością dalszych obniżek stóp procentowych, uzależniając ich poziom od dostosowania inflacji do celu EBC - podano w komunikacie po wrześniowym posiedzeniu banku. (PAP Biznes)

tus/ ana/