MRiRW: O Lokalnych Grupach Działania w Ciechocinku (komunikat)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.09. Warszawa - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

"Musimy zidentyfikować wszystko to co przeszkadza w funkcjonowaniu Lokalnych Grup Działania, tak aby zostało to usunięte w przyszłej perspektywie finansowej" - podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który uczestniczył dziś w seminarium Lokalnych Grup Działania w Ciechocinku.

Spotkanie odbywało się pod hasłem "Efekty wdrażania rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie kujawsko-pomorskim".

"Województwo kujawsko-pomorskie, obok województwa podlaskiego, należy do krajowej czołówki w zakresie wdrażania mechanizmów rozwoju lokalnego" - zaznaczył minister Ardanowski.

"Jednym z problemów, który został zauważony w funkcjonowaniu Lokalnych Grup Działania jest nadmierna biurokracja" - powiedział szef resortu rolnictwa. Zwrócił też uwagę na znaczenie aktywności lokalnych społeczności.

"Mechanizm związany z LGD nie jest dodatkiem do samorządu lokalnego. To jest całkowicie nowy pomysł na wykorzystanie aktywności społecznej ludzi, którzy niekoniecznie nawet muszą się identyfikować z jakimś lokalnym układem władzy" - podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister zwrócił uwagę na zmiany zachodzące w procesach migracji ludności.

"Obecnie więcej osób zmienia miejsce zamieszkania z miasta na wieś. To rodzi nowe szanse rozwoju terenów wiejskich, ale i pewne nowe zagrożenia" - zauważył szef resortu rolnictwa. Dlatego według ministra oprócz prezentacji dobrych przykładów lokalnych inicjatyw ważne jest wypracowanie propozycji zmian w funkcjonowaniu LGD w nowej perspektywie finansowej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ skib/ wus/