Stanisław Bieńkowski wzywa do sprzedaży 29.084.435 akcji Stelmetu po cenie 7,74 zł/szt

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.09. Warszawa (PAP) - Stanisław Bieńkowski wzywa do sprzedaży do 29.084.435 akcji Stelmetu, stanowiących do 99,05 proc., po cenie 7,74 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM PKO BP.

Wzywający zamierza osiągnąć samodzielnie w wyniku wezwania do 29.364.215 głosów na WZ, stanowiących 100 proc. ogólnej liczby głosów.

Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 2 października i potrwa do 31 października 2019 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 6 listopada, a rozliczenie transakcji ma nastąpić 7 listopada 2019 r.

Datę złożenia zapisu przez Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w przypadku chęci skorzystania z bezgotówkowego rozliczenia wezwania) ustalono na nie później niż 28 października.

Wzywający jest jedynym uczestnikiem Rainbow Fund 2 FIZ posiadającym 351.216 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, stanowiących łącznie 100 proc. wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych funduszu.

Fundusz jest akcjonariuszem spółki posiadającym 23.564.508 akcji, stanowiących 80,25 proc. kapitału zakładowego spółki oraz 80,25 proc. ogólnej liczby głosów w spółce.

Na dzień ogłoszenia wezwania, wzywający posiada samodzielnie 279.780 akcji zwykłych na okaziciela spółki stanowiących 0,95 proc. udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

W czwartek za akcję Stelmetu o godz. 15.28 płacono na GPW 8,40 zł, a na zamknięciu kurs wyniósł 8,70 zł (TKO). (PAP Biznes)

doa/ ana/