Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

<TAB>

Fundusz aktualne poprzednie %

NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 98,35 98,44 -0,09 2019-09-12

NOVO FIO GLOBALNEGO DOCHODU 70,86 70,73 0,18 2019-09-12

NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 143,04 142,95 0,06 2019-09-12

NOVO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 80,31 80,47 -0,20 2019-09-12

NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 231,15 231,01 0,06 2019-09-12

NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 185,93 185,77 0,09 2019-09-12

NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 192,90 193,17 -0,14 2019-09-12

NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 162,47 162,89 -0,26 2019-09-12

NOVO FIO AKCJI 175,39 176,07 -0,39 2019-09-12

Subfundusz Generali Korona Dochodowy 226,72 226,59 0,06 2019-09-12

Subfundusz Generali Oszczędnościowy 124,64 124,63 0,01 2019-09-12

Subfundusz Generali Korona Obligacje 365,34 364,09 0,34 2019-09-12

Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa 198,02 196,72 0,66 2019-09-12

Subfundusz Generali Stabilny Wzrost 185,97 185,88 0,05 2019-09-12

Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 338,56 338,44 0,04 2019-09-12

Subfundusz Generali Akcje Dywidendowy 131,00 131,18 -0,14 2019-09-12

Subfundusz Generali Korona Akcje 209,58 210,23 -0,31 2019-09-12

Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 104,13 104,47 -0,33 2019-09-12

Subfundusz Generali Akcje MiŚ Spółek 92,74 92,78 -0,04 2019-09-12

Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa 125,35 125,11 0,19 2019-09-12

Subfundusz Generali Akcje Turcja 45,78 45,34 0,97 2019-09-12

Subfundusz Generali Euro (EUR) 1199,22 1199,35 -0,01 2019-09-12

Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy 112,18 112,16 0,02 2019-09-12

Subfundusz Generali Aktywa Polskie 1052,35 1052,34 0,00 2019-09-12

Subfundusz SGB Bankowy 1161,69 1161,62 0,01 2019-09-12

MetLife FIO Akcji kat A 15,11 15,07 0,27 2019-09-11

MetLife FIO Akcji kat E 15,12 15,09 0,20 2019-09-11

MetLife FIO Akcji kat I 15,12 15,09 0,20 2019-09-11

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 16,69 16,71 -0,12 2019-09-11

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 16,70 16,72 -0,12 2019-09-11

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 16,70 16,72 -0,12 2019-09-11

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 21,96 22,02 -0,27 2019-09-11

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 21,97 22,03 -0,27 2019-09-11

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 21,97 22,03 -0,27 2019-09-11

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,02 7,02 0,00 2019-09-11

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 7,02 7,02 0,00 2019-09-11

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 7,03 7,03 0,00 2019-09-11

MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,35 17,35 0,00 2019-09-11

MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,35 17,35 0,00 2019-09-11

MetLife FIO Konserwatywny kat I 17,61 17,60 0,06 2019-09-11

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 10,32 10,26 0,58 2019-09-11

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 10,33 10,27 0,58 2019-09-11

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 10,32 10,27 0,49 2019-09-11

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,19 7,20 -0,14 2019-09-11

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 7,20 7,20 0,00 2019-09-11

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 7,20 7,20 0,00 2019-09-11

MetLife Sub Akcji Polskich kat A 5,55 5,55 0,00 2019-09-11

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 8,02 8,02 0,00 2019-09-11

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 8,03 8,03 0,00 2019-09-11

MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 17,00 17,05 -0,29 2019-09-11

MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 17,10 17,15 -0,29 2019-09-11

MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 17,00 17,05 -0,29 2019-09-11

MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 17,00 17,05 -0,29 2019-09-11

MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 7,68 7,73 -0,65 2019-09-11

MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 7,69 7,73 -0,52 2019-09-11

MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 7,69 7,73 -0,52 2019-09-11

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,36 15,36 0,00 2019-09-11

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,36 15,36 0,00 2019-09-11

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,36 15,35 0,07 2019-09-11

MetLife Sub Akcji NE kat A 7,99 7,95 0,50 2019-09-11

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A 11,60 11,57 0,26 2019-09-11

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. USD A 2,95 2,95 0,13 2019-09-11

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 9,14 9,05 0,99 2019-09-11

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD A 2,32 2,30 0,86 2019-09-11

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 9,15 9,07 0,88 2019-09-11

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I 9,14 9,06 0,88 2019-09-11

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 8,53 8,46 0,83 2019-09-11

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD A 2,17 2,15 0,70 2019-09-11

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 8,49 8,42 0,83 2019-09-11

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 8,49 8,42 0,83 2019-09-11

MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,40 13,43 -0,22 2019-09-11

MetLife Sub Obligacji Świat. USD A 3,41 3,42 -0,35 2019-09-11

MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,40 13,43 -0,22 2019-09-11

MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,40 13,43 -0,22 2019-09-11

MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 15,06 15,01 0,33 2019-09-11

MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD A 3,83 3,82 0,20 2019-09-11

MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 15,03 14,99 0,27 2019-09-11

MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 13,64 13,54 0,74 2019-09-11

MetLife Sub Akcji Ameryk. A USD 3,47 3,45 0,61 2019-09-11

MetLife Sub Akcji Ameryk. E 13,65 13,55 0,74 2019-09-11

MetLife Sub Akcji Ameryk. I 13,67 13,57 0,74 2019-09-11

MetLife Sub Globalnych Innowacji A 10,50 10,41 0,86 2019-09-11

Metlife Sub Multistrategia A 10,08 10,09 -0,10 2019-09-11

Metlife Sub Multistrategia E 10,07 10,09 -0,20 2019-09-11

Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 9,46 9,35 1,18 2019-09-11

Metlife Sub Akcji Europejskich A 10,66 10,55 1,04 2019-09-11

Metlife Sub Akcji Europejskich E 10,66 10,55 1,04 2019-09-11

Allianz Sub Akcji Globalnych 122,58 122,19 0,32 2019-09-11

Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 117,80 118,32 -0,44 2019-09-11

Allianz Sub Aktywnej Alokacji 94,71 94,70 0,01 2019-09-11

Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 113,58 113,50 0,07 2019-09-11

Allianz Sub Konserwatywny 157,21 157,21 0,00 2019-09-11

Allianz Sub Obligacji Globalnych 109,92 110,02 -0,09 2019-09-11

Allianz Sub Obligacji Plus 172,48 172,54 -0,03 2019-09-11

Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 147,46 147,17 0,20 2019-09-11

Allianz Sub Selektywny 89,56 89,54 0,02 2019-09-11

Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 123,47 123,38 0,07 2019-09-11

Allianz Sub Surowców i Energii 93,60 93,16 0,47 2019-09-11

Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 100,04 99,97 0,07 2019-09-11

Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 109,02 109,35 -0,30 2019-09-11

Allianz SFIO PIMCO Global Bond 105,77 105,82 -0,05 2019-09-11

Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 115,06 115,15 -0,08 2019-09-11

Allianz SFIO PIMCO Income 109,19 109,04 0,14 2019-09-11

Santander Akcji Polskich 33,31 33,29 0,06 2019-09-11

Santander Akcji Środkowej i Wsch. Europy 39,93 39,99 -0,15 2019-09-11

Santander Platinum Dynamiczny 44,75 44,44 0,70 2019-09-11

Santander Platinum Stabilny 66,90 66,64 0,39 2019-09-11

Santander Obligacji Europejskich 83,67 83,68 -0,01 2019-09-11

Santander Obligacji 22,50 22,47 0,13 2019-09-11

Santander Dłużny Krótkoterminowy 30,90 30,89 0,03 2019-09-11

Santander Akcji Tureckich 30,27 30,17 0,33 2019-09-11

Santander Stabilnego Wzrostu 32,19 32,19 0,00 2019-09-11

Santander Zrównoważony 30,61 30,58 0,10 2019-09-11

Santander Platinum Konserwatywny 66,96 66,82 0,21 2019-09-11

Santander Obligacji Korporacyjnych 64,90 64,92 -0,03 2019-09-11

Santander Akcji Małych i Średnich Spółek 47,93 48,17 -0,50 2019-09-11

Santander Prestiż Akcji Polskich 1367,71 1370,52 -0,21 2019-09-11

Santander Prestiż Akcji ŚiW Europy 1117,89 1116,27 0,15 2019-09-11

Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1431,08 1429,59 0,10 2019-09-11

Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1385,50 1385,91 -0,03 2019-09-11

Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1101,94 1101,87 0,01 2019-09-11

Santander Prestiż Akcji Europejskich 1271,71 1269,81 0,15 2019-09-11

Santander Prestiż Europejskich Sp. Dywidend. 1041,97 1035,66 0,61 2019-09-11

Credit Agricole Akcyjny FIO 128,77 129,01 -0,19 2019-09-11

Credit Agricole Dynamiczny Pol. FIO 192,67 192,75 -0,04 2019-09-11

Credit Agricole Stabilnego Wzr. FIO 257,09 256,99 0,04 2019-09-11

Credit Agricole Dłużny Krótkotermin. FIO 133,28 133,26 0,02 2019-09-11

Credit Agricole Akcji Nowej Eur.FIO 89,43 89,49 -0,07 2019-09-11

Aviva Globalnych Strategii 100,78 101,00 -0,22 2019-09-11

Aviva Investors Aktywnej Alokacji 122,55 122,56 -0,01 2019-09-11

Aviva Investors Dochodowy 107,98 107,99 -0,01 2019-09-11

Aviva Investors Dłużnych Papierów Kor. 136,34 136,38 -0,03 2019-09-11

Aviva Investors Europejskich Akcji 75,98 75,22 1,01 2019-09-11

Aviva Investors Globalnych Akcji 118,00 117,04 0,82 2019-09-11

Aviva Investors Kapitał Plus 170,57 170,27 0,18 2019-09-11

Aviva Investors Małych Spółek 138,04 137,33 0,52 2019-09-11

Aviva Investors Niskiego Ryzyka 182,35 182,31 0,02 2019-09-11

Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 146,55 146,44 0,08 2019-09-11

Aviva Investors Obligacji 240,74 240,40 0,14 2019-09-11

Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 156,05 155,80 0,16 2019-09-11

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu 99,05 98,54 0,52 2019-09-11

Aviva Investors Polskich Akcji 457,20 455,94 0,28 2019-09-11

Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu 106,73 106,73 0,00 2019-09-11

Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 270,31 269,87 0,16 2019-09-11

Aviva Investors Zrównoważony 123,34 123,06 0,23 2019-09-11

GAMMA 261,03 261,22 -0,07 2019-09-11

GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. 83,22 83,36 -0,17 2019-09-11

GAMMA Akcyjny 88,67 88,66 0,01 2019-09-11

GAMMA Obligacji Korporacyjnych 141,35 141,33 0,01 2019-09-11

GAMMA Papierów Dłużnych 246,18 245,94 0,10 2019-09-11

GAMMA PLUS 194,49 194,58 -0,05 2019-09-11

GAMMA Stabilny 257,41 257,34 0,03 2019-09-11

mFundusz Konserwatywny (kat.A) 172,29 172,31 -0,01 2019-09-11

mFundusz Konserwatywny (kat.B) 174,46 174,48 -0,01 2019-09-11

SIGMA Obligacji Plus 107,06 107,07 -0,01 2019-09-11

PKO Obligacji Skarbowych 2193,08 2194,35 -0,06 2019-09-11

PKO Papierów Dłużnych Plus 174,18 174,05 0,07 2019-09-11

PKO Papierów Dłużnych USD 113,86 113,79 0,06 2019-09-11

PKO Obligacji Długoterminowych 217,77 217,49 0,13 2019-09-11

PKO Stabilnego Wzrostu 161,20 161,02 0,11 2019-09-11

PKO Strategicznej Alokacji 95,90 95,82 0,08 2019-09-11

PKO Zrównoważony 137,47 137,32 0,11 2019-09-11

PKO Akcji Plus 87,54 87,40 0,16 2019-09-11

PKO Akcji Nowa Europa 109,84 109,19 0,60 2019-09-11

PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 239,69 239,42 0,11 2019-09-11

PKO Surowców Globalny 131,31 130,71 0,46 2019-09-11

PKO Technologii i Innowacji Globalny 281,31 278,34 1,07 2019-09-11

PKO Dóbr Luksusowych Globalny 195,84 193,90 1,00 2019-09-11

PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 94,35 93,69 0,70 2019-09-11

PZU Akcji KRAKOWIAK 79,11 78,98 0,16 2019-09-11

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 37,41 37,47 -0,16 2019-09-11

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 218,23 215,90 1,08 2019-09-11

PZU Akcji Rynków Wschodzących 121,03 119,40 1,37 2019-09-11

PZU Akcji Spółek Dywidendowych 97,79 97,70 0,09 2019-09-11

PZU Aktywny Akcji Globalnych 46,56 46,40 0,34 2019-09-11

PZU Dłużny Aktywny 55,73 55,62 0,20 2019-09-11

PZU Dłużny Rynków Wschodzących 140,34 140,54 -0,14 2019-09-11

PZU FIO Ochrony Majątku 61,61 61,60 0,02 2019-09-11

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 52,87 52,88 -0,02 2019-09-11

PZU Medyczny 68,48 67,71 1,14 2019-09-11

PZU Oszczędnościowy 79,86 79,86 0,00 2019-09-11

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 175,13 174,87 0,15 2019-09-11

PZU SEJF+ 65,75 65,74 0,02 2019-09-11

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 125,99 125,73 0,21 2019-09-11

PZU Zrównoważony 70,52 70,42 0,14 2019-09-11

SUPERFUND AKCJI EUR 150,81 150,72 0,06 2019-09-11

SUPERFUND AKCJI 653,86 653,39 0,07 2019-09-11

SUPERFUND AKCJI USD 166,28 166,37 -0,05 2019-09-11

SUPERFUND AKCYJNY 82,75 82,70 0,06 2019-09-11

SUPERFUND ALTERNATYWNY 81,65 81,67 -0,02 2019-09-11

SUPERFUND GoldFund EUR 115,37 115,36 0,01 2019-09-11

SUPERFUND GoldFund 500,19 500,10 0,02 2019-09-11

SUPERFUND GoldFund USD 127,20 127,34 -0,11 2019-09-11

SUPERFUND GoldFuture EUR 133,69 136,21 -1,85 2019-09-11

SUPERFUND GoldFuture PLN 579,64 590,45 -1,83 2019-09-11

SUPERFUND GoldFuture USD 147,40 150,35 -1,96 2019-09-11

SUPERFUND GREEN EURO 192,08 194,20 -1,09 2019-09-11

SUPERFUND GREEN 832,80 841,84 -1,07 2019-09-11

SUPERFUND GREEN USD 211,78 214,36 -1,20 2019-09-11

SUPERFUND OBLIGACYJNY 111,75 111,66 0,08 2019-09-11

SUPERFUND RED EURO 126,31 126,46 -0,12 2019-09-11

SUPERFUND RED 547,64 548,22 -0,11 2019-09-11

SUPERFUND RED USD 139,26 139,59 -0,24 2019-09-11

SUPERFUND Sharpe Parity Ucits 100,00 100,00 0,00 2019-09-11

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 386,05 386,15 -0,03 2019-09-11

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1673,80 1673,96 -0,01 2019-09-11

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 425,64 426,24 -0,14 2019-09-11

SUPERFUND Spokojna Inwestycja 117,61 117,61 0,00 2019-09-11

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,09 16,26 -1,05 2019-09-11

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 69,74 70,48 -1,05 2019-09-11

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 17,73 17,95 -1,23 2019-09-11

SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 15,87 16,04 -1,06 2019-09-11

SUPERFUND TREND PLUS POW ST 68,79 69,53 -1,06 2019-09-11

SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 17,49 17,70 -1,19 2019-09-11

SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,13 16,30 -1,04 2019-09-11

SUPERFUND TREND PLUS POW INT 69,93 70,67 -1,05 2019-09-11

SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 17,78 17,99 -1,17 2019-09-11

SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 21,39 21,62 -1,06 2019-09-11

SUPERFUND TREND Podstawowy 92,74 93,72 -1,05 2019-09-11

SUPERFUND TREND Podstawowy USD 23,58 23,86 -1,17 2019-09-11

SUPERFUND Ucits Green EUR 100,36 99,76 0,60 2019-09-11

BNP PARIBAS FIO AKCJI 141,65 141,68 -0,02 2019-09-11

BNP PARIBAS FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 133,64 133,52 0,09 2019-09-11

BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 145,41 145,34 0,05 2019-09-11

ESALIENS Oszczędnościowy(A) 278,41 278,41 0,00 2019-09-11

ESALIENS Obligacji (A) 297,79 297,55 0,08 2019-09-11

ESALIENS Senior FIO (A) 286,86 286,66 0,07 2019-09-11

ESALIENS Strateg (A) 212,68 212,00 0,32 2019-09-11

ESALIENS Akcji (A) 353,91 352,80 0,31 2019-09-11

MILLENNIUM Akcji Sub 191,49 191,04 0,24 2019-09-11

MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 148,29 148,09 0,14 2019-09-11

MILLENNIUM Dynamicznych Sp. Sub 85,77 85,64 0,15 2019-09-11

MILLENNIUM Istrumentów dłużnych Sub 111,67 111,67 0,00 2019-09-11

MILLENNIUM Obligacji Klasyczny Sub 187,26 187,29 -0,02 2019-09-11

MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 141,46 141,38 0,06 2019-09-11

Noble Fund Akcji 116,98 116,73 0,21 2019-09-11

Noble Fund Małych i Średnich Spółek 89,03 88,93 0,11 2019-09-11

Noble Fund Global Return 107,48 107,16 0,30 2019-09-11

Noble Fund Konserwatywny 147,12 147,13 -0,01 2019-09-11

Noble Fund Mieszany 138,26 138,20 0,04 2019-09-11

Noble Fund Obligacji 117,73 117,42 0,26 2019-09-11

Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 142,29 141,94 0,25 2019-09-11

Noble Fund Timingowy 139,96 139,52 0,32 2019-09-11

Noble Fund Africa and Frontier 51,18 50,73 0,89 2019-09-11

Open Finance Akcji 100,10 99,89 0,21 2019-09-11

Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 131,50 131,45 0,04 2019-09-11

Open Finance Aktywnej Alokacji 83,51 83,35 0,19 2019-09-11

Open Finance Konserwatywny 113,62 113,61 0,01 2019-09-11

Open Finance Obligacji 113,04 112,74 0,27 2019-09-11

Open Finance Stabilnego Wzrostu 95,65 95,45 0,21 2019-09-11

QUERCUS Global Growth 101,71 100,88 0,82 2019-09-11

QUERCUS Agresywny 145,03 144,91 0,08 2019-09-11

QUERCUS lev 68,60 68,31 0,42 2019-09-11

QUERCUS Global Balanced 133,85 133,03 0,62 2019-09-11

QUERCUS Stabilny 109,37 109,21 0,15 2019-09-11

QUERCUS Gold 56,28 55,86 0,75 2019-09-11

QUERCUS Ochrony Kapitału 151,85 151,84 0,01 2019-09-11

QUERCUS Obligacji Skarbowych 77,28 77,16 0,16 2019-09-11

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 73,03 73,03 0,00 2019-09-11

QUERCUS short 66,05 66,21 -0,24 2019-09-11

SKARBIEC TFI

SKARBIEC Akcja 273,65 274,05 -0,15 2019-09-10

SKARBIEC Globalny MiŚ Spółek 200,08 204,27 -2,05 2019-09-10

SKARBIEC TOP Brands 197,14 201,82 -2,32 2019-09-10

SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 37,23 37,32 -0,24 2019-09-10

SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 158,56 159,12 -0,35 2019-09-10

SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 184,27 184,23 0,02 2019-09-10

SKARBIEC Rynków Rozwiniętych 123,02 123,85 -0,67 2019-09-10

SKARBIEC Konserwatywny 355,84 356,13 -0,08 2019-09-10

SKARBIEC Market Neutral 131,93 135,16 -2,39 2019-09-10

SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 94,83 95,41 -0,61 2019-09-10

SKARBIEC Obligacja 327,25 328,42 -0,36 2019-09-10

SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 140,12 140,18 -0,04 2019-09-10

SKARBIEC Rynków Surowcowych 42,70 42,36 0,80 2019-09-10

SKARBIEC Spółek Wzrostowych 129,66 131,85 -1,66 2019-09-10

SKARBIEC III Filar 169,86 171,05 -0,70 2019-09-10

SKARBIEC Waga 284,87 285,82 -0,33 2019-09-10

</TAB>

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN

znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

 

mra/ amp/