Agora zawarła umowę dot. nabycia pakietu większościowego udziałów w Online Technologies HR

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.09. Warszawa (PAP) - Agora zawarła umowę inwestycyjną i umowę wspólników, zgodnie z którymi ma nabyć 32 istniejące udziały i 15 nowo utworzone w spółce Online Technologies HR - podała Agora w komunikacie. Całkowita, łączna kwota inwestycji Agory w Online Technologies to 7,7 mln zł.

Po zawarciu transakcji Agora będzie posiadała 95 udziałów stanowiących 79,8 proc. udziału w kapitale zakładowym Online Technologies (obecnie ma 48 udziałów stanowiących 46,15 proc.).

Cena nabycia udziałów będzie zależna od wartości osiągniętej przez spółkę EBITDA oraz przychodów.

Nabycie udziałów zostanie sfinansowane ze środków własnych Agory.

Agora ma także przyznaną opcję kupna wszystkich pozostałych udziałów w Online Technologies, która może zostać wykonana dla części udziałów sprzedających po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych Online Technologies za rok obrotowy 2022 oraz dla wszystkich pozostałych udziałów Sprzedających po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych Online Technologies za rok 2023.

"Agora została również zobowiązana z tytułu opcji sprzedaży (opcja put) przyznanej części udziałów sprzedających w Online Technologies po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych Online Technologies za 2022 r. (opcja put 1); wszystkich pozostałych udziałów sprzedających w Online Technologies po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych spółki za 2023 r. (opcja put 2)" - napisano.

Agora została udziałowcem spółki Online Technologies w 2012 roku, gdy objęła 48 udziałów.

Spółka oferuje klientom narzędzie HRLink. pl dostępne w modelu abonamentowym, inne usługi informatyczne związane z procesem rekrutacji np. usługi z zakresu tworzenia zakładek czy stron www poświęconych karierze oraz pośrednictwo w sprzedaży usług portali i mediów rekrutacyjnych.

Przychody Online Technologies w 2018 roku wyniosły 5,5 mln zł, a wynik netto 104 tys. zł.(PAP Biznes)

doa/ ana/