MEN: Poradnik Bezpieczna szkoła - zbiór rekomendacji dla dyrektorów szkół (komunikat)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

12.09. Warszawa - MEN informuje:

Zachęcamy dyrektorów szkół i nauczycieli do zapoznania się z uaktualnionym poradnikiem "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów".

To zbiór rekomendacji oraz wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły dotyczący działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności. Służy on przygotowaniu koniecznych procedur bezpieczeństwa, a także ich realizacji przez pracowników szkół i placówek.

Poradnik zawiera również zbiór dobrych praktyk, odwołania do szczegółowych rozwiązań, materiałów szkoleniowych, dokumentów, multimediów edukacyjnych. Materiał został przygotowany w 2017 r. przez pracowników MEN, we współpracy z innymi ministerstwami. A teraz został zaktualizowany.

Dokument jest dostępny na stronie internetowej MEN. Zachęcam do zapoznania się z nim. https://www.gov.pl/web/edukacja/poradnik-dla-dyrektorow-szkol---bezpieczna-szkola

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ skib/ mam/