Kalendarium rynku NewConnect 2019-09-13

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

Kalendarium rynku NewConnect 2019-09-13 - 2019-09-19

WTOREK, 17 WRZEŚNIA

10:00 - PROLOG - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie zmian w RN.

- CARPATHIA - Wprowadzenie do obrotu

Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki CARPATHIA CAPITAL S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

ŚRODA, 18 WRZEŚNIA

10:00 - CWA - Zwyczajne walne zgromadzenie

16:00 - MFOOD - Zwyczajne walne zgromadzenie

CZWARTEK, 19 WRZEŚNIA

- LUG - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,14 PLN na akcję.

(PAP)