Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2019-09-13

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2019-09-13 - 2019-09-19

PIĄTEK, 13 WRZEŚNIA

06:30 - Japonia - Produkcja przemysłowa (2019)

10:00 - GUS - Polska - Wskaźnik CPI (8/2019)

10:00 - JSW - Konferencja prasowa spółki

Tychy. Prezentacja efektów wprowadzonego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej projektu "Samodzielna Obudowa Kotwowa"

11:00 - Żabka Polska Sp. z o.o. - Konferencja prasowa

Warszawa. Żabka Polska Sp. z o.o. przedstawi aktualnei działania sieci, a także dalsze plany rozwojowe firmy.

11:00 - UE - Bilans handlowy (7/2019)

11:30 - Ministerstwo Infrastruktury - Konferencja prasowa

Płońsk. Spotkanie z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w związku z inauguracją budowy dwóch odcinków drogi ekspresowej S7: Strzegowo-Pieńki i Pieńki-Płońsk.

11:30 - ELEKTROTI - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Prezentacja wyników Elektrotim SA za II kwartał 2019 r.

12:00 - ATENDE - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Spotkanie dla inwestorów i analityków, podczas którego Zarząd Spółki Atende SA zaprezentuje wyniki finansowe wypracowane w I półroczu 2019 r.

12:00 - PKNORLEN - Konferencja prasowa spółki

Płock. Spotkanie poświęcone inicjatywom PKN ORLEN, które ułatwią mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego monitorowanie stanu zdrowia, profilaktykę i leczenie chorób.

14:00 - NBP - Polska - Bilans płatniczy miesięczny (7/2019)

14:00 - NBP - Polska - Saldo obrotów towarowych (7/2019)

14:00 - NBP - Polska - Wielkość eksportu (7/2019)

14:00 - NBP - Polska - Wielkość importu (7/2019)

14:30 - USA - Sprzedaż detaliczna m/m (8/2019)

16:00 - USA - Wskaźnik zaufania konsumentów (Michigan) (wstępny) (9/2019)

16:00 - USA - Zapasy w biznesie m/m (7/2019)

PONIEDZIAŁEK, 16 WRZEŚNIA

04:00 - Chiny - Produkcja przemysłowa (8/2019)

10:00 - ENERGA - Konferencja prasowa spółki

Warszawa. Spotkanie z okazji rozpoczęcia "Energi w Akcji!" - programu lojalnościowego dedykowanego inwestorom indywidualnym.

12:00 - Konferencja prasowa

Warszawa. EWL S.A., Fundacji EWL, oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentują raport z drugiej edycji badania socjologicznego "Ukraińcy na polskim rynku pracy: doświadczenia, wyzwania, perspektywy".

14:00 - NBP - Polska - Inflacja bazowa r/r (8/2019)

14:30 - USA - Wskaźnik Empire Manufacturing w okręgu Nowy Jork (9/2019)

14:30 - PZU - Konferencja prasowa spółki

Warszawa. Briefing "Prowadzisz? Odłóż telefon" na temat ogólnopolskiej kampanii prewencyjnej PZU.

WTOREK, 17 WRZEŚNIA

10:30 - AUTOPARTN - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Spotkanie z okazji publikacji wyników finansowych Auto Partner S.A. za I półrocze 2019 roku.

10:30 - ECHO - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Prezentacja wyników Echo Investment SA za II kwartał 2019 r.

11:00 - Niemcy - Wskaźnik ZEW (oczekiwania) (9/2019)

11:00 - Niemcy - Wskaźnik ZEW (syt. bieżąca) (9/2019)

11:00 - UE - Indeks ZEW (9/2019)

11:00 - CDRL - Konferencja wynikowa Spółki

Pianowo. Dzień Inwestora połączony z omówieniem wyników finansowych spółki CDRL SA za I półrocze 2019 r.

15:15 - USA - Produkcja przemysłowa m/m (8/2019)

- KNF - Posiedzenie KNF

ŚRODA, 18 WRZEŚNIA

10:00 - ZPTiLP, PwC - Konferencja prasowa

Warszawa. Prezentacja raportu ZPTiLP oraz PwC "Transport przyszłości" - perspektywy rozwoju branży transportowej w Polsce do 2030 r.

10:00 - GUS - Polska - Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach (8/2019)

10:00 - GUS - Polska - Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w zł (8/2019)

10:00 - GUS - Polska: Dane dotyczące koniunktury konsumenckiej (9/2019)

10:00 - BORYSZEW - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Omówienie wyników finansowych Grupy Boryszew S.A. za I półrocze 2019 r.

10:00 - WIELTON - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Podsumowanie wyników finansowych i osiągnięć spółki Wielton po I półroczu 2019 r.

10:30 - Wielka Brytania - CPI (8/2019)

11:00 - UE - Inflacja CPI r/r (8/2019)

14:30 - USA - Liczba rozpoczętych budów (8/2019)

14:30 - USA - Liczba wydanych pozwoleń na budowę (8/2019)

20:00 - USA - Prognozy gospodarcze FOMC

20:00 - USA - Stopy procentowe FED (9/2019)

CZWARTEK, 19 WRZEŚNIA

10:00 - UE - Stan rachunku obrotów bieżących (7/2019)

10:00 - GUS - Polska - Ceny Produkcji (PPI) (8/2019)

10:00 - GUS - Polska - Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (8/2019)

10:15 - BFF Banking Group - Konferencja prasowa

Warszawa. Otwarcie oddziału BFF Banking Group w Polsce oraz wprowadzenie na rynek Facto, produktu depozytowego dostępnego online.

10:30 - Wielka Brytania - sprzedaż detaliczna (8/2019)

13:00 - BoE - Wielka Brytania - Stopy procentowe BoE (9/2019)

14:30 - USA - Tygodniowe dane o bezrobociu

14:30 - USA - Wskaźnik Philadelphia Fed (9/2019)

16:00 - USA - Sprzedaż domów na rynku wtórnym m/m (8/2019)

- MF - Przetarg zamiany obligacji skarbowych. MF odkupi papiery DS1019, WZ0120, PS0420, OK0720, DS1020, a sprzeda OK0521, PS1024, WZ0525, DS1029 i WZ1129, możliwe są też inne obligacje typu WS albo IZ.

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)