Wyniki Archicomu w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP) - Poniżej przedstawiamy wyniki Archicomu w drugim kwartale 2019 roku według wyliczeń PAP Biznes i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników.

Dane w mln zł

<TAB>

2Q2019 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2019 rdr

Przychody 238,4 241,3 -1,2% 208,9% 317,6% 295,5 93,8%

EBIT 75,2 66,4 13,3% 840,6% 1789,7% 79,2 306,1%

zysk netto j.d. 57,0 53,0 7,6% 1062,8% 1893,7% 59,8 442,5%

marża EBIT 31,6% 27,5% 4,04 21,20 24,58 26,81% 14,02

marża netto 23,9% 21,9% 1,95 17,55 18,89 20,25% 13,01

</TAB>

***Prognozy roczne i kwartalne dla ponad 200 spółek notowanych na GPW znajdują się w bazie Konsensusy, dostępnej dla abonentów w Serwisie Ekonomicznym PAP Biznes. http://biznes.pap.pl/nse-2/pl/consensus/main/newWindow/?referer=nse2. (PAP Biznes)

pel/