HM INWEST SA (25/2019) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 25/2019

Zarząd Spółki HM INWEST S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 11.09.2019r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 do badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki HM Inwest S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2019r. i do przeglądu sprawozdań za I półrocze 2019r. oraz do badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki HM Inwest S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2020r. do przeglądu sprawozdań za I półrocze 2020 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz