ORANGE POLSKA SA (15/2019) Orange Polska szacuje zysk ze sprzedaży

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ORANGE POLSKA SA (15/2019) Orange Polska szacuje zysk ze sprzedaży kompleksu nieruchomości przy ulicach Nowogrodzka/Św. Barbary w wysokości 212 milionów złotych.

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 15/2019

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej "Rozporządzenie MAR"), Zarząd Orange Polska S.A. ("Orange Polska") niniejszym informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego 14/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. dotyczącego sprzedaży kompleksu nieruchomości przy ulicach Nowogrodzka i Św. Barbary, szacuje zysk z tej transakcji w wysokości 212 milionów złotych.

Orange Polska szacuje zysk ze sprzedaży kompleksu nieruchomości przy ulicach Nowogrodzka/Św. Barbary w wysokości 212 milionów złotych.

Zysk ten uwzględnia najem zwrotny części kompleksu zgodnie ze standardem rachunkowości MSSF 16. Dokładna kwota zysku zostanie zawarta w raporcie za 3 kwartał 2019 r.

W 2018 r. i dotychczas w 2019 r. Spółka zbyła nieruchomości za łączną kwotę ponad 650 mln zł. Szacowana wartość rynkowa portfela nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży w przyszłości przekracza 1 mld zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz