IMPEL SA (26/2019) Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 26/2019

Zarząd Impel S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2019 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Grzegorza Dzika, w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, w związku z artykułem 69a ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Impel S.A. ("Spółka").

W wyniku dokonanej w dniu 10 września 2019 roku transakcji nabycia 1 187 739 akcji Spółki przez Fedha Sp. z o.o. Pan Grzegorz Dzik osiągnął pośrednio 51,37% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem wyżej wymienionej transakcji, Grzegorz Dzik, za pośrednictwem Nutit a.s. posiadał 5 089 195 akcji Spółki, stanowiących 39,56% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 44,72% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 44,72% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu transakcji, Grzegorz Dzik, za pośrednictwem Nutit a.s. oraz Fedha sp. z o.o. posiada łącznie 6 276 934 akcji Spółki, stanowiących 48,79% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 51,37% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 51,37% ogólnej liczby głosów.

Grzegorz Dzik jest osobą dominującą wobec Nutit a.s. Nutit a.s. jest podmiotem dominującym wobec Fedha sp. z o.o.

Podstawa prawna:

Art. 70 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz