ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA W RESTRUKTURYZACJI (53/2019) Wniosek o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 53/2019

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie ("Spółka") informują, że w dniu 12 września 2019 r. zarządca został poinformowany, iż Spółka (reprezentowana przez jej zarząd) wystąpiła w dniu 12 września 2019 r. do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z wnioskiem o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego z chwilą wyboru oferty dzierżawy Cedrob S.A. lub Tarczyński S.A. Pismo obejmujące ww. informację oraz kopię wniosku złożono również do wiadomości Przewodniczącego Rady Wierzycieli.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz