LPP SA (17/2019) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 13 września 2019 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 17/2019

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 13 września 2019 roku:

1) Fundacja Semper Simul 1 019 208 głosów co stanowiło 43,5% liczby głosów na NWZA i 31,5% w ogólnej liczbie głosów,

2) Fundacja Sky 926 338 głosów co stanowiło 39,5% liczby głosów na NWZA i 28,6% w ogólnej liczbie głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz