ALCHEMIA SA (44/2019) Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ALCHEMIA SA (44/2019) Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji.

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 44/2019

Zarząd Alchemia S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2019r., w celu realizacji Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Alchemia S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie akcjom Alchemia S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz