MIRBUD SA (45/2019) Korekta raportu bieżącego nr 45/2019

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 45/2019

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757) przekazuje korektę do raportu bieżącego nr 45/2019.

W raporcie bieżącym nr 45/2019 omyłkowo podano informację o strukturze kapitału MIRBUD S.A., w związku w tym wykreśla się akapit zawierający tę część treści raportu.

Pozostałe zapisy raportu bieżącego nr 45/2019 pozostają bez zmian.

Podstawa:

§ 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz