GINO ROSSI SA (63/2019) Zgoda na przesunięcie terminu spłaty

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

GINO ROSSI SA (63/2019) Zgoda na przesunięcie terminu spłaty naliczonych odsetek oraz rat kapitałowych wierzytelności nabytych przez CCC S.A.

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 63/2019

Zarząd Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. informuje, iż otrzymał zgodę CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("CCC") na przesunięcie terminu spłaty naliczonych odsetek oraz rat kapitałowych Emitenta wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC, a których termin zapadalności przypada na ostatni dzień miesiąca począwszy od 31 lipca do 30 listopada w łącznej kwocie ponad 3 mln złotych na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Ponadto Emitent informuje, iż CCC zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z tytułu nabytych wierzytelności, a w szczególności prawo do skorzystania z zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na rzecz CCC.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz