PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (38/2019)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (38/2019) Aktualizacja informacji nt. współpracy z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 38/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2019 z 30 sierpnia 2019 roku dotyczącego współpracy z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. [dalej: Bank] Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. [dalej: Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 13 września 2019 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Banku na mocy, którego bieżący okres udostępnienia kredytu w ramach wielocelowej linii kredytowej został wydłużony do dnia 31 października 2019 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż aktualnie prowadzi rozmowy z Bankiem w zakresie ustalenia warunków udostępniania produktów bankowych w dłuższej perspektywie czasowej i o uzgodnieniu tych warunków Emitent poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz