TOWER INVESTMENTS SA (30/2019) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 30/2019

Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka Tower Mehoffera sp. z o.o. ("Sprzedający"), spółka zależna od Spółki, zawarła z YIT Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Kupujący") umowę ("Umowa") sprzedaży niezabudowanych nieruchomości ("Nieruchomość") położonych przy ul. Mehoffera w Warszawie (dwie nieruchomości o powierzchni 4275m2 i 2544m2). Umowa jest wykonaniem umowy przedwstępnej z dnia 14 lipca 2017 roku oraz następstwem listu intencyjnego z dnia 12 czerwca 2017 roku, o zawarciu których Spółka informowała w raportach bieżących nr 30/2017 i 37/2017.

Cena sprzedaży Nieruchomości wynosi 11.237.560,50 złotych netto (jedenaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i 50 groszy).

Umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz