TOWER INVESTMENTS SA (31/2019) Zawarcie umowy przedwstępnej przez spółkę zależną

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 31/2019

Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka Tower Mehoffera sp. z o.o. ("Kupujący"), spółka zależna od Spółki, zawarła z YIT Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Sprzedający") przedwstępną umowę sprzedaży ("Umowa") dwóch lokali usługowych o powierzchni około 1272 m2 ("Lokal 1") oraz około 40m2 ("Lokal 2"), wraz z zewnętrznymi miejscami postojowymi, za cenę 7.000 (słownie: siedem tysięcy) złotych netto za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Lokal 1 jest przedmiotem przedwstępnej umowy najmu z możliwością zakupu, zawartej z Netto Sp. z o.o. w dniu 28 września 2018 roku, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 53/2018.

Umowa zawarta z YIT Development sp. z o.o. jest następstwem przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oraz listu intencyjnego, o zawarciu których Spółka informowała w raportach bieżących nr 30/2017 i 37/2017.

Umowa ostateczna zostanie zawarta po spełnieniu się warunków zawieszających, nie później niż do dnia 14 marca 2022 roku.

Umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz