ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA W RESTRUKTURYZACJI (54/2019) Wniosek

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA W RESTRUKTURYZACJI (54/2019) Wniosek o przedłużenie terminu do sporządzenia planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności

13.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 54/2019

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie ("Spółka") informują, że w dniu 13 września 2019 r. zarządca ustanowiony dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym złożył w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, wniosek o przedłużenie terminu do sporządzenia planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności. Podstawą wniosku jest brak danych i dokumentów niezbędnych do rzetelnego sporządzenia planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności wynikający z faktu, iż w dniu 6 września 2019 r. dokumenty Spółki zostały zabezpieczone przez Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Krajową Administrację Skarbową, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2019.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz