Sąd ustali istnienie stosunku pracy wbrew stronom

Nazwanie umowy umową zlecenie lub o dzieło nie uchroni firmy przez ustaleniem istnienia stosunku pracy przez sąd. W wątpliwych sytuacjach o rodzaju umowy nie zawsze przesądzi wola stron.
https://www.rp.pl/Kadry/310099966-Czy-sad-moze-ustalic-istnienie-stosunku-pracy-wbrew-stronom.html