Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2019-10-11

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2019-10-11 - 2019-10-17

PIĄTEK, 11 PAŹDZIERNIKA

08:00 - Niemcy - CPI (9/2019)

10:45 - KPMG - Konferencja prasowa

Warszawa. Spotkanie KPMG i Google dot. Customer Experience w bankach w Polsce

16:00 - USA - Wskaźnik zaufania konsumentów (Michigan) (wstępny) (10/2019)

- Moody's - Agencja Moody's ogłosi swój najnowszy rating dla Polski.

- S&P - Komunikat agencji ratingowej S&P w sprawie ratingu dla Polski.

PONIEDZIAŁEK, 14 PAŹDZIERNIKA

10:00 - GUS - Polska - Zmiana eksportu (8/2019)

10:00 - GUS - Polska - Zmiana importu (8/2019)

11:00 - UE - Produkcja przemysłowa (8/2019)

14:00 - NBP - Polska - Bilans płatniczy miesięczny (8/2019)

14:00 - NBP - Polska - Saldo obrotów towarowych (8/2019)

14:00 - NBP - Polska - Wielkość eksportu (8/2019)

14:00 - NBP - Polska - Wielkość importu (8/2019)

WTOREK, 15 PAŹDZIERNIKA

03:30 - Chiny - CPI (9/2019)

03:30 - Chiny - PPI (9/2019)

06:30 - Japonia - Produkcja przemysłowa (8/2019)

09:00 - Warszawa. Trading CEE

10:00 - GUS - Produkcja budowlano-montażowa w 2018 roku

10:00 - GUS - Polska - Wskaźnik CPI (9/2019)

11:00 - IATA, LOT - Konferencja prasowa

Warszawa. Konferencja otwierająca największe wydarzenia branży lotniczej, które po raz pierwszy odbędzie się w Warszawie: IATA Global Airport and Passenger Symposium (GAPS).

11:00 - Niemcy - Wskaźnik ZEW (oczekiwania) (10/2019)

11:00 - Niemcy - Wskaźnik ZEW (syt. bieżąca) (10/2019)

11:00 - UE - Indeks ZEW (9/2019)

14:30 - USA - Wskaźnik Empire Manufacturing w okręgu Nowy Jork (10/2019)

ŚRODA, 16 PAŹDZIERNIKA

10:00 - GUS - Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2018 roku

10:30 - Wielka Brytania - CPI (9/2019)

11:00 - UE - Bilans handlowy (8/2019)

11:00 - UE - Inflacja CPI r/r (9/2019)

14:00 - NBP - Polska - Inflacja bazowa r/r (9/2019)

14:30 - USA - Sprzedaż detaliczna m/m (9/2019)

16:00 - USA - Zapasy w biznesie m/m (8/2019)

CZWARTEK, 17 PAŹDZIERNIKA

10:00 - GUS - Kwartalne przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (III/2019)

10:00 - GUS - Polska - Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach (9/2019)

10:00 - GUS - Polska - Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w zł (9/2019)

10:30 - Wielka Brytania - sprzedaż detaliczna (9/2019)

14:00 - NBP - Polska - Minutki z posiedzenia RPP (2019)

14:30 - USA - Liczba rozpoczętych budów (9/2019)

14:30 - USA - Liczba wydanych pozwoleń na budowę (9/2019)

14:30 - USA - Wskaźnik Philadelphia Fed (10/2019)

15:15 - USA - Produkcja przemysłowa m/m (9/2019)

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)