Oświadczenie MSZ po spotkaniu Rady Bezpieczeństwa ONZ ws. operacji tureckich sił zbrojnych w Syrii (komunikat)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

11.10. Warszawa - MSZ informuje:

Z inicjatywy Polski oraz państw członkowskich UE zasiadających w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w dniu 10 października Rada przeprowadziła za zamkniętymi drzwiami dyskusję na temat operacji tureckich sił zbrojnych w północno-wschodniej Syrii.

W rezultacie spotkania, wspomniane państwa UE oraz Estonia, która zastąpi Polskę w Radzie od 2020 r., wydały oświadczenie, w którym wyraziły głębokie zaniepokojenie rozpoczętymi przez Turcję działaniami wojskowymi i wezwały do ich zaprzestania. Polska i pozostałe państwa UE podkreśliły, że działania te dodatkowo doprowadzą do destabilizacji regionu, przyniosą cierpienia ludności cywilnej i spowodują wzrost liczby uchodźców. Zwrócono uwagę na bezwzględny obowiązek przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności ochrony ludności cywilnej i pracowników humanitarnych przez wszystkie strony konfliktu. Polska wspólnie z europejskimi parterami zaznaczyła także, że nie do przyjęcia byłyby wszelkie próby zmian demograficznych oraz że Unia Europejska nie zapewni pomocy rozwojowej dla obszarów, na których prawa lokalnych społeczności są ignorowane.

Polska wraz z innymi państwami UE wskazała ponadto, że realizowana przez Turcję operacja wojskowa może zaprzepaścić osiągnięcia na polu walki z DAESH - organizacją terrorystyczną, która stanowi zagrożenie zarówno w wymiarze regionalnym, jak i międzynarodowym. Jednocześnie Polska i państwa UE podkreśliły, że Turcja - jako partner UE oraz członek NATO - pozostaje ważnym partnerem w Globalnej Koalicji do Walki z DAESH.

Polska oraz państwa UE zaznaczyły, że trwałe rozwiązanie konfliktu w Syrii może zostać osiągnięte wyłącznie w drodze procesu politycznego, zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 2254 i Komunikatem Genewskim z 2012 r.

Podejmowane przez Polskę działania w związku z obecną sytuacją w Syrii wpisują się w priorytety polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa, do których należą: ochrona ludności cywilnej w działaniach zbrojnych, zapewnienie przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz zapobieganie konfliktom.

Ich wyrazem było także opracowanie przez Polskę i pozostałe państwa członkowskie UE oświadczenia ws. wydarzeń w północno- wschodniej Syrii, wydanego w dniu rozpoczęcia operacji Turcji w Syrii 9 października br.

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2019/10/09/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-recent-developments-in-north-east-syria/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Declaration+by+the+High+Representative+on+behalf+of+the+EU+on+recent+developments+in+north-east+Syria

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ sno/ aj/