Enea ma list intencyjny z KOWR ws. współpracy przy projektach PV

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

11.10. Warszawa (PAP) - Enea i Enea Wytwarzanie podpisały w piątek list intencyjny z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa dotyczący współpracy przy rozwoju projektów fotowoltaicznych.

Celem jest powołanie spółki celowej, której zadaniem będzie rozwój przedsięwzięć OZE, w tym budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na nieruchomościach rolnych, należących do KOWR.

Jak podano, potencjalną bazę do budowy instalacji fotowoltaicznych będą stanowiły nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym te o niskiej przydatności rolniczej. W pierwszej kolejności będą to tereny określone w planach i studiach kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, jako grunty przeznaczone pod inwestycje OZE.

"W zasobie rolnym KOWR jest 1,5 mln hektarów. Trzeba dokonać ich gruntownej inwentaryzacji i selekcji, bo nie wszystkie grunty będą się nadawać pod farmy fotowoltaiczne, a jest jeszcze kwestia przyłączenia. (...) Szczegóły będą opracowane w zespołach projektowych" - powiedział dziennikarzom Jarosław Ołowski, wiceprezes Enei.

Kilka dni temu Enea poinformowała o planach budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do ok. 30 MW na terenach kopalni Bogdanka.

Wiceprezes Enei nie wykluczył kolejnych tego typu projektów. Przypomniał, że grupa do końca roku chce przedstawić zaktualizowaną strategię rozwoju, której celem będzie rozwój OZE. Jak powiedział, spółka planuje m.in. budowę elektrowni szczytowo-pompowych, które pełniłyby funkcję magazynów energii. (PAP Biznes)

pel/ ana/