PTE ALLIANZ POLSKA SA informuje

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

11.10. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Na podstawie par. 17 pkt. 1 i 2 w związku z par. 25 pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych PTE Allianz Polska S.A. działając w imieniu Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego informuje, iż w dniu 10 października 2019 roku nastąpiło naruszenie działalności lokacyjnej Funduszu. Naruszenie, o którym mowa powyżej nastąpiło w sposób pasywny, w związku z wykluczeniem z obrotu giełdowego akcji spółki.

kom abs/