We wrześniu fundusze inwestycyjne miały po raz siódmy w tym roku ujemny bilans sprzedaży - Analizy Online

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

11.10. Warszawa (PAP) - Saldo wpłat i wypłat z funduszy inwestycyjnych wyniosło we wrześniu -646 mln zł - wynika z raportu Analizy Online datowanego na 11 października. Zjawisko wystąpiło po raz siódmy w tym roku, po udanym sierpniu, kiedy fundusze odnotowały dodatni bilans sprzedaży.

"Saldo wpłat i wypłat wyniosło łącznie -0,65 mld zł, przy czym przeważyły umorzenia z funduszy niedetalicznych (-0,45 mld zł). To głównie efekt wypłaty -0,4 mld zł z funduszu mieszanego PZU SFIO Universum, który został utworzony na potrzeby grupy PZU. W efekcie to właśnie fundusze mieszane skończyły miesiąc z największym łącznym odpływem środków (-0,5 mld zł). Gdy pominiemy ten przypadek, +liderem+ wrześniowych odpływów stają się fundusze absolutnej stopy zwrotu. Klienci wypłacali środki z większości z nich, a łączny bilans sprzedaży przekroczył 0,3 mld zł" - podano w opracowaniu.

Według obliczeń firmy podobną skalę odpływów odnotowały fundusze akcyjne (-0,3 mld zł).

"W ich przypadku klienci wypłacali środki przede wszystkim z funduszy inwestujących za granicą, o czym przeważył PKO Technologii i Innowacji Globalny. W przypadku funduszy akcji polskich bilans sprzedaży był na niewielkim minusie. Ujemne saldo sprzedaży odnotowały jeszcze fundusze sekurytyzacyjne, nieruchomości oraz aktywów niepublicznych" - wskazały Analizy Online.

Specjaliści spółki zwrócili uwagę na napływy do funduszy instrumentów dłużnych.

"W tym roku na nowe wpłaty mogą liczyć głównie fundusze dłużne i tak też było we wrześniu. Pozyskały one łącznie +0,6 mld zł netto. Kapitał płynie głównie do funduszy o uniwersalnej strategii i to zarówno do funduszy papierów krótko- i średnioterminowych (w tej grupie znajduje się większość dawnych funduszy gotówkowych), jak i uniwersalnych długoterminowych" - poinformowały Analizy Online.

Z raportu wynika, że w segmencie instrumentów dłużnych najwięcej - powyżej 100 mln zł - pozyskały fundusze: PKO Obligacji Długoterminowych oraz Generali Korona Dochodowy. W tej grupie ostatnio wyróżnił się także Alior Oszczędnościowy, który wzrost popularności zawdzięcza zacieśnianiu współpracy między Alior TFI z Alior Bankiem.

Pod względem towarzystw funduszy inwestycyjnych niekwestionowanym liderem sprzedaży (funduszy detalicznych) we wrześniu, jak i licząc od początku roku, jest NN Investment Partners TFI, co zawdzięcza m.in. udanej współpracy z ING Bankiem Śląskim (który stał się w tym roku jednym z akcjonariuszy towarzystwa) - najwięcej środków pozyskały dwa fundusze dłużne: NN Krótkoterminowych Obligacji oraz NN Obligacji.

Na podium znalazły się także Santander TFI (drugie miejsce) i BNP Paribas TFI (trzecie miejsce).

Tab. Saldo wpłat i wypłat funduszy inwestycyjnych

<TAB>

sierpień wrzesień YTD

w mln zł w mln zł w mln zł

absolutnej stopy zwrotu -106 -315 -2 157

akcyjne -154 -257 -1 740

aktywów niepublicznych 1 568 -19 1 280

dłużne 1 145 562 3 498

mieszane -94 -533 -912

nieruchomości 0 -10 -290

surowcowe 33 38 -13

sekurytyzacyjne -30 -112 -49

RAZEM 2 362 -646 -383

</TAB>

Źródło: Analizy Online

(PAP Biznes)

maq/ ana/