OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

11.10. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego z dnia: 2019-10-10

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego:

OFE Pocztylion

Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego:

00-189 Warszawa, ul. Inflancka 4

Numer PTE z rejestru handlowego:

RHB 55934, KRS 0000011947

Wartość aktywów netto:

2 657 111 913,43

Wartość jednostki rozrachunkowej:

36,74

kom abs/