Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

11.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

<TAB>

Fundusz aktualne poprzednie %

NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 96,55 95,81 0,77 2019-10-11

NOVO FIO GLOBALNEGO DOCHODU 67,95 68,38 -0,63 2019-10-11

NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 142,86 142,86 0,00 2019-10-11

NOVO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 79,50 79,29 0,26 2019-10-11

NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 231,08 231,09 0,00 2019-10-11

NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 186,24 186,15 0,05 2019-10-11

NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 191,30 190,81 0,26 2019-10-11

NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 159,73 158,83 0,57 2019-10-11

NOVO FIO AKCJI 171,68 169,86 1,07 2019-10-11

Subfundusz Generali Korona Dochodowy 227,78 227,80 -0,01 2019-10-11

Subfundusz Generali Oszczędnościowy 124,86 124,85 0,01 2019-10-11

Subfundusz Generali Korona Obligacje 368,63 368,75 -0,03 2019-10-11

Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa 199,29 199,38 -0,05 2019-10-11

Subfundusz Generali Stabilny Wzrost 185,44 185,09 0,19 2019-10-11

Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 334,95 333,55 0,42 2019-10-11

Subfundusz Generali Akcje Dywidendowy 127,61 126,19 1,13 2019-10-11

Subfundusz Generali Korona Akcje 202,42 200,93 0,74 2019-10-11

Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 101,31 100,68 0,63 2019-10-11

Subfundusz Generali Akcje MiŚ Spółek 92,13 91,83 0,33 2019-10-11

Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa 122,20 120,62 1,31 2019-10-11

Subfundusz Generali Akcje Turcja 43,62 43,31 0,72 2019-10-11

Subfundusz Generali Euro (EUR) 1199,47 1199,66 -0,02 2019-10-11

Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy 112,69 112,68 0,01 2019-10-11

Subfundusz Generali Aktywa Polskie 1057,00 1056,76 0,02 2019-10-11

Subfundusz SGB Bankowy 1165,58 1165,33 0,02 2019-10-11

MetLife FIO Akcji kat A 14,67 14,71 -0,27 2019-10-10

MetLife FIO Akcji kat E 14,68 14,72 -0,27 2019-10-10

MetLife FIO Akcji kat I 14,68 14,72 -0,27 2019-10-10

MetLife FIO Stab, Wzrostu kat A 16,64 16,66 -0,12 2019-10-10

MetLife FIO Stab, Wzrostu kat E 16,66 16,67 -0,06 2019-10-10

MetLife FIO Stab, Wzrostu kat I 16,66 16,67 -0,06 2019-10-10

MetLife FIO Obligacji Skarb, kat A 22,17 22,17 0,00 2019-10-10

MetLife FIO Obligacji Skarb, kat E 22,17 22,17 0,00 2019-10-10

MetLife FIO Obligacji Skarb, kat I 22,17 22,17 0,00 2019-10-10

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,71 6,73 -0,30 2019-10-10

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 6,71 6,73 -0,30 2019-10-10

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 6,72 6,73 -0,15 2019-10-10

MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,38 17,38 0,00 2019-10-10

MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,39 17,38 0,06 2019-10-10

MetLife FIO Konserwatywny kat I 17,64 17,64 0,00 2019-10-10

MetLife FIO Akcji Europy Środ, i Wsch, kat A 9,95 9,98 -0,30 2019-10-10

MetLife FIO Akcji Europy Środ, i Wsch, kat E 9,96 9,98 -0,20 2019-10-10

MetLife FIO Akcji Europy Środ, i Wsch, kat I 9,95 9,98 -0,30 2019-10-10

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 6,81 6,81 0,00 2019-10-10

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 6,81 6,81 0,00 2019-10-10

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 6,81 6,81 0,00 2019-10-10

MetLife Sub Akcji Polskich kat A 5,25 5,26 -0,19 2019-10-10

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 8,01 8,01 0,00 2019-10-10

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 8,01 8,02 -0,12 2019-10-10

MetLife Sub Obligacji Plus kat, A 17,20 17,21 -0,06 2019-10-10

MetLife Sub Obligacji Plus kat, B 17,29 17,30 -0,06 2019-10-10

MetLife Sub Obligacji Plus kat, E 17,19 17,20 -0,06 2019-10-10

MetLife Sub Obligacji Plus kat, I 17,20 17,21 -0,06 2019-10-10

MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 7,54 7,54 0,00 2019-10-10

MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 7,54 7,54 0,00 2019-10-10

MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 7,54 7,54 0,00 2019-10-10

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,39 15,39 0,00 2019-10-10

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,40 15,39 0,06 2019-10-10

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,39 15,38 0,07 2019-10-10

MetLife Sub Akcji NE kat A 7,65 7,68 -0,39 2019-10-10

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat, A 11,44 11,44 0,00 2019-10-10

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat, USD A 2,92 2,90 0,40 2019-10-10

MetLife Sub Akcji Ryn, Wschodz A 8,97 8,94 0,34 2019-10-10

MetLife Sub Akcji Ryn, Wschodz USD A 2,29 2,27 0,73 2019-10-10

MetLife Sub Akcji Ryn, Wschodz E 8,98 8,95 0,34 2019-10-10

MetLife Sub Akcji Ryn, Wschodz I 8,97 8,94 0,34 2019-10-10

MetLife Sub Akcji Rynków Roz, A 8,33 8,28 0,60 2019-10-10

MetLife Sub Akcji Rynków Roz, USD A 2,12 2,10 1,00 2019-10-10

MetLife Sub Akcji Rynków Roz, E 8,29 8,25 0,48 2019-10-10

MetLife Sub Akcji Rynków Roz, I 8,29 8,25 0,48 2019-10-10

MetLife Sub Obligacji Świat, kat, A 13,42 13,45 -0,22 2019-10-10

MetLife Sub Obligacji Świat, USD A 3,42 3,42 0,17 2019-10-10

MetLife Sub Obligacji Świat, E 13,42 13,45 -0,22 2019-10-10

MetLife Sub Obligacji Świat, I 13,42 13,45 -0,22 2019-10-10

MetLife Sub Zrówn, Azjat, A 14,92 14,94 -0,13 2019-10-10

MetLife Sub Zrówn, Azjat, USD A 3,80 3,79 0,26 2019-10-10

MetLife Sub Zrówn, Azjat, E 14,89 14,91 -0,13 2019-10-10

MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 13,20 13,12 0,61 2019-10-10

MetLife Sub Akcji Ameryk, A USD 3,37 3,33 1,01 2019-10-10

MetLife Sub Akcji Ameryk, E 13,21 13,12 0,69 2019-10-10

MetLife Sub Akcji Ameryk, I 13,23 13,14 0,68 2019-10-10

MetLife Sub Globalnych Innowacji A 10,28 10,23 0,49 2019-10-10

Metlife Sub Multistrategia A 10,08 10,08 0,00 2019-10-10

Metlife Sub Multistrategia E 10,07 10,07 0,00 2019-10-10

Metlife Sub Akcji Ameryki Łac, A 9,36 9,31 0,54 2019-10-10

Metlife Sub Akcji Europejskich A 10,45 10,46 -0,10 2019-10-10

Metlife Sub Akcji Europejskich E 10,46 10,46 0,00 2019-10-10

Allianz Sub Akcji Globalnych 119,19 118,50 0,58 2019-10-10

Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 112,91 112,85 0,05 2019-10-10

Allianz Sub Aktywnej Alokacji 93,05 93,27 -0,24 2019-10-10

Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 112,83 112,78 0,04 2019-10-10

Allianz Sub Konserwatywny 157,51 157,47 0,03 2019-10-10

Allianz Sub Obligacji Globalnych 109,83 109,93 -0,09 2019-10-10

Allianz Sub Obligacji Plus 172,71 172,71 0,00 2019-10-10

Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 148,16 148,44 -0,19 2019-10-10

Allianz Sub Selektywny 87,18 87,49 -0,35 2019-10-10

Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 122,28 122,45 -0,14 2019-10-10

Allianz Sub Surowców i Energii 91,20 91,17 0,03 2019-10-10

Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 100,76 100,50 0,26 2019-10-10

Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 109,04 109,14 -0,09 2019-10-10

Allianz SFIO PIMCO Global Bond 105,91 106,23 -0,30 2019-10-10

Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 114,48 114,46 0,02 2019-10-10

Allianz SFIO PIMCO Income 109,46 109,37 0,08 2019-10-10

Santander Akcji Polskich 31,97 32,10 -0,40 2019-10-10

Santander Akcji Środkowej i Wsch, Europy 38,80 38,88 -0,21 2019-10-10

Santander Platinum Dynamiczny 44,29 44,21 0,18 2019-10-10

Santander Platinum Stabilny 66,72 66,69 0,04 2019-10-10

Santander Obligacji Europejskich 83,53 83,56 -0,04 2019-10-10

Santander Obligacji 22,60 22,63 -0,13 2019-10-10

Santander Dłużny Krótkoterminowy 31,01 31,00 0,03 2019-10-10

Santander Akcji Tureckich 29,05 29,55 -1,69 2019-10-10

Santander Stabilnego Wzrostu 31,88 31,94 -0,19 2019-10-10

Santander Zrównoważony 30,01 30,08 -0,23 2019-10-10

Santander Platinum Konserwatywny 67,13 67,16 -0,04 2019-10-10

Santander Obligacji Korporacyjnych 64,95 64,93 0,03 2019-10-10

Santander Akcji Małych i Średnich Spółek 46,31 46,34 -0,06 2019-10-10

Santander Prestiż Akcji Polskich 1309,89 1312,35 -0,19 2019-10-10

Santander Prestiż Akcji ŚiW Europy 1081,23 1086,11 -0,45 2019-10-10

Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1438,49 1440,28 -0,12 2019-10-10

Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1386,33 1386,02 0,02 2019-10-10

Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1106,42 1106,04 0,03 2019-10-10

Santander Prestiż Akcji Europejskich 1248,31 1241,41 0,56 2019-10-10

Santander Prestiż Europejskich Sp, Dywidend, 1027,57 1024,99 0,25 2019-10-10

Credit Agricole Akcyjny FIO 126,09 126,44 -0,28 2019-10-10

Credit Agricole Dynamiczny Pol, FIO 190,51 190,95 -0,23 2019-10-10

Credit Agricole Stabilnego Wzr, FIO 256,39 256,88 -0,19 2019-10-10

Credit Agricole Dłużny Krótkotermin, FIO 133,72 133,69 0,02 2019-10-10

Credit Agricole Akcji Nowej Eur,FIO 86,21 86,48 -0,31 2019-10-10

Aviva Globalnych Strategii 100,96 101,05 -0,09 2019-10-10

Aviva Investors Aktywnej Alokacji 122,80 121,91 0,73 2019-10-10

Aviva Investors Dochodowy 108,07 108,13 -0,06 2019-10-10

Aviva Investors Dłużnych Papierów Kor, 136,36 136,38 -0,01 2019-10-10

Aviva Investors Europejskich Akcji 73,72 73,35 0,50 2019-10-10

Aviva Investors Globalnych Akcji 116,03 115,51 0,45 2019-10-10

Aviva Investors Kapitał Plus 169,26 169,53 -0,16 2019-10-10

Aviva Investors Małych Spółek 133,49 134,23 -0,55 2019-10-10

Aviva Investors Niskiego Ryzyka 183,02 183,00 0,01 2019-10-10

Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 142,73 142,95 -0,15 2019-10-10

Aviva Investors Obligacji 242,81 243,03 -0,09 2019-10-10

Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 157,83 157,91 -0,05 2019-10-10

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu 95,66 95,95 -0,30 2019-10-10

Aviva Investors Polskich Akcji 439,17 441,32 -0,49 2019-10-10

Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu 106,95 106,96 -0,01 2019-10-10

Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 266,84 267,51 -0,25 2019-10-10

Aviva Investors Zrównoważony 120,60 121,01 -0,34 2019-10-10

GAMMA 261,32 261,17 0,06 2019-10-10

GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp, 80,09 80,13 -0,05 2019-10-10

GAMMA Akcyjny 85,83 86,26 -0,50 2019-10-10

GAMMA Obligacji Korporacyjnych 141,35 141,31 0,03 2019-10-10

GAMMA Papierów Dłużnych 246,90 247,01 -0,04 2019-10-10

GAMMA PLUS 194,39 194,28 0,06 2019-10-10

GAMMA Stabilny 254,89 255,49 -0,23 2019-10-10

mFundusz Konserwatywny (kat,A) 172,93 172,90 0,02 2019-10-10

mFundusz Konserwatywny (kat,B) 175,18 175,15 0,02 2019-10-10

SIGMA Obligacji Plus 107,43 107,38 0,05 2019-10-10

PKO Obligacji Skarbowych 2199,83 2198,25 0,07 2019-10-10

PKO Papierów Dłużnych Plus 174,89 174,95 -0,03 2019-10-10

PKO Papierów Dłużnych USD 113,82 114,13 -0,27 2019-10-10

PKO Obligacji Długoterminowych 218,96 219,16 -0,09 2019-10-10

PKO Stabilnego Wzrostu 159,93 160,12 -0,12 2019-10-10

PKO Strategicznej Alokacji 94,98 95,16 -0,19 2019-10-10

PKO Zrównoważony 135,07 135,35 -0,21 2019-10-10

PKO Akcji Plus 84,98 85,23 -0,29 2019-10-10

PKO Akcji Nowa Europa 106,71 107,55 -0,78 2019-10-10

PKO Akcji Małych i Śred, Spółek 230,85 231,07 -0,10 2019-10-10

PKO Surowców Globalny 130,63 128,75 1,46 2019-10-10

PKO Technologii i Innowacji Globalny 271,81 269,85 0,73 2019-10-10

PKO Dóbr Luksusowych Globalny 186,99 184,56 1,32 2019-10-10

PKO Infrastruktury i Bud, Globalny 91,38 90,46 1,02 2019-10-10

PZU Akcji KRAKOWIAK 76,84 77,16 -0,41 2019-10-10

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 35,93 35,97 -0,11 2019-10-10

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 216,14 214,94 0,56 2019-10-10

PZU Akcji Rynków Wschodzących 119,52 118,69 0,70 2019-10-10

PZU Akcji Spółek Dywidendowych 95,20 95,64 -0,46 2019-10-10

PZU Aktywny Akcji Globalnych 45,98 45,97 0,02 2019-10-10

PZU Dłużny Aktywny 56,60 56,64 -0,07 2019-10-10

PZU Dłużny Rynków Wschodzących 143,03 142,44 0,41 2019-10-10

PZU FIO Ochrony Majątku 61,63 61,64 -0,02 2019-10-10

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 52,93 52,99 -0,11 2019-10-10

PZU Medyczny 67,27 67,15 0,18 2019-10-10

PZU Oszczędnościowy 80,19 80,18 0,01 2019-10-10

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 178,04 177,97 0,04 2019-10-10

PZU SEJF+ 65,96 65,95 0,02 2019-10-10

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 125,92 126,11 -0,15 2019-10-10

PZU Zrównoważony 69,90 70,14 -0,34 2019-10-10

SUPERFUND AKCJI EUR 147,15 147,63 -0,33 2019-10-10

SUPERFUND AKCJI 635,92 638,59 -0,42 2019-10-10

SUPERFUND AKCJI USD 162,12 162,15 -0,02 2019-10-10

SUPERFUND AKCYJNY 79,45 79,94 -0,61 2019-10-10

SUPERFUND ALTERNATYWNY 81,43 81,52 -0,11 2019-10-10

SUPERFUND GoldFund EUR 114,63 115,38 -0,65 2019-10-10

SUPERFUND GoldFund 495,40 499,10 -0,74 2019-10-10

SUPERFUND GoldFund USD 126,29 126,73 -0,35 2019-10-10

SUPERFUND GoldFuture EUR 131,96 131,15 0,62 2019-10-10

SUPERFUND GoldFuture PLN 570,31 567,33 0,53 2019-10-10

SUPERFUND GoldFuture USD 145,39 144,06 0,92 2019-10-10

SUPERFUND GREEN EURO 187,65 187,54 0,06 2019-10-10

SUPERFUND GREEN 810,96 811,25 -0,04 2019-10-10

SUPERFUND GREEN USD 206,74 206,00 0,36 2019-10-10

SUPERFUND OBLIGACYJNY 112,61 112,71 -0,09 2019-10-10

SUPERFUND RED EURO 123,26 124,81 -1,24 2019-10-10

SUPERFUND RED 532,69 539,91 -1,34 2019-10-10

SUPERFUND RED USD 135,80 137,10 -0,95 2019-10-10

SUPERFUND Sharpe Parity Ucits 100,00 100,00 0,00 2019-10-10

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 388,78 388,31 0,12 2019-10-10

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1680,18 1679,71 0,03 2019-10-10

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 428,33 426,52 0,42 2019-10-10

SUPERFUND Spokojna Inwestycja 118,13 118,07 0,05 2019-10-10

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 15,70 15,69 0,06 2019-10-10

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 67,85 67,87 -0,03 2019-10-10

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 17,30 17,23 0,41 2019-10-10

SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 15,48 15,48 0,00 2019-10-10

SUPERFUND TREND PLUS POW ST 66,92 66,95 -0,04 2019-10-10

SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 17,06 17,00 0,35 2019-10-10

SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 15,74 15,73 0,06 2019-10-10

SUPERFUND TREND PLUS POW INT 68,03 68,05 -0,03 2019-10-10

SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 17,34 17,28 0,35 2019-10-10

SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,94 20,92 0,10 2019-10-10

SUPERFUND TREND Podstawowy 90,48 90,51 -0,03 2019-10-10

SUPERFUND TREND Podstawowy USD 23,07 22,98 0,39 2019-10-10

SUPERFUND Ucits Green EUR 96,04 97,50 -1,50 2019-10-10

BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 136,87 137,32 -0,33 2019-10-10

BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP PAPIERÓW DŁUŻNYCH 134,02 134,09 -0,05 2019-10-10

BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 143,76 144,02 -0,18 2019-10-10

ESALIENS Oszczędnościowy(A) 279,25 279,16 0,03 2019-10-10

ESALIENS Obligacji (A) 299,94 300,41 -0,16 2019-10-10

ESALIENS Senior FIO (A) 286,55 286,79 -0,08 2019-10-10

ESALIENS Strateg (A) 207,77 208,30 -0,25 2019-10-10

ESALIENS Akcji (A) 343,03 343,95 -0,27 2019-10-10

MILLENNIUM Akcji Sub 184,33 185,27 -0,51 2019-10-10

MILLENNIUM Cyklu Koniunkt, Sub 145,06 145,43 -0,25 2019-10-10

MILLENNIUM Dynamicznych Sp, Sub 82,56 82,77 -0,25 2019-10-10

MILLENNIUM Istrumentów dłużnych Sub 112,02 112,16 -0,12 2019-10-10

MILLENNIUM Obligacji Klasyczny Sub 187,47 187,51 -0,02 2019-10-10

MILLENNIUM Stabilnego Wzr, Sub 139,70 139,98 -0,20 2019-10-10

Noble Fund Akcji 115,33 115,67 -0,29 2019-10-10

Noble Fund Małych i Średnich Spółek 86,71 86,48 0,27 2019-10-10

Noble Fund Global Return 106,79 106,75 0,04 2019-10-10

Noble Fund Konserwatywny 147,49 147,41 0,05 2019-10-10

Noble Fund Mieszany 138,25 138,40 -0,11 2019-10-10

Noble Fund Obligacji 118,34 118,48 -0,12 2019-10-10

Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 141,77 141,98 -0,15 2019-10-10

Noble Fund Timingowy 138,73 138,91 -0,13 2019-10-10

Noble Fund Africa and Frontier 51,23 50,74 0,97 2019-10-10

Open Finance Akcji 98,24 98,55 -0,31 2019-10-10

Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 127,78 127,47 0,24 2019-10-10

Open Finance Aktywnej Alokacji 82,72 82,80 -0,10 2019-10-10

Open Finance Konserwatywny 113,95 113,96 -0,01 2019-10-10

Open Finance Obligacji 113,57 113,74 -0,15 2019-10-10

Open Finance Stabilnego Wzrostu 95,11 95,18 -0,07 2019-10-10

QUERCUS Global Growth 99,10 98,05 1,07 2019-10-10

QUERCUS Agresywny 139,27 139,37 -0,07 2019-10-10

QUERCUS lev 64,51 65,30 -1,21 2019-10-10

QUERCUS Global Balanced 133,27 133,91 -0,48 2019-10-10

QUERCUS Stabilny 108,03 108,08 -0,05 2019-10-10

QUERCUS Gold 56,06 56,52 -0,81 2019-10-10

QUERCUS Ochrony Kapitału 152,13 152,12 0,01 2019-10-10

QUERCUS Obligacji Skarbowych 78,12 78,21 -0,12 2019-10-10

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 73,36 73,32 0,05 2019-10-10

QUERCUS short 68,16 67,73 0,63 2019-10-10

SKARBIEC TFI

SKARBIEC Akcja 253,75 253,58 0,07 2019-10-09

SKARBIEC Globalny MiŚ Spółek 192,62 188,40 2,24 2019-10-09

SKARBIEC TOP Brands 188,55 185,55 1,62 2019-10-09

SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 37,69 37,72 -0,08 2019-10-09

SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 153,88 154,09 -0,14 2019-10-09

SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 182,88 182,92 -0,02 2019-10-09

SKARBIEC Rynków Rozwiniętych 121,44 121,08 0,30 2019-10-09

SKARBIEC Konserwatywny 357,07 357,12 -0,01 2019-10-09

SKARBIEC Market Neutral 131,30 130,01 0,99 2019-10-09

SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 93,95 92,90 1,13 2019-10-09

SKARBIEC Obligacja 332,15 332,34 -0,06 2019-10-09

SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 139,99 139,97 0,01 2019-10-09

SKARBIEC Rynków Surowcowych 42,32 42,18 0,33 2019-10-09

SKARBIEC Spółek Wzrostowych 125,62 122,84 2,26 2019-10-09

SKARBIEC III Filar 170,31 168,68 0,97 2019-10-09

SKARBIEC Waga 274,58 274,54 0,01 2019-10-09

</TAB>

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN

znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

 

mra/ abs/