MKiDN: przełomowe porozumienie między dyrekcją a NSZZ Solidarność w TWON (komunikat)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

11.10. Warszawa - MKiDN informuje:

MKIDN: przełomowe porozumienie między dyrekcją a NSZZ Solidarność w TWON

W obecności podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wandy Zwinogrodzkiej dyrektor Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski zawarł porozumienie z Komisją Zakładową nr 111 NSZZ Solidarność przy TWON w sprawie systemowej regulacji wynagrodzeń, która doprowadzi do zakończenia sporu zbiorowego trwającego w tej instytucji od listopada 2017 roku. Strony porozumiały się w kwestii realizacji postulatów pracowniczych i zadeklarowały wolę zakończenia prac nad zmianami w systemie wynagradzania do końca bieżącego roku. Dyrektor TWON Waldemar Dąbrowski oraz przewodnicząca Komisji Zakładowej Ewa Djaczenko zgodnie określili ten moment jako przełomowy w dziejach narodowej sceny operowej.

Wiceminister Zwinogrodzka wyraziła zadowolenie z osiągniętego rezultatu rozmów i postępu prac podjętych pod auspicjami obecnego rządu.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ agzi/ wus/