MSZ: minister Jacek Czaputowicz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (komunikat)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

11.10. Warszawa MSZ informuje:

Minister Jacek Czaputowicz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

W trakcie piątkowej debaty w KSAP minister Czaputowicz przedstawił osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej w okresie 2015-2019 oraz plany na najbliższe lata.

W swoim wystąpieniu minister poświęcił dużo uwagi polityce bezpieczeństwa, która opiera się na członkostwie w NATO i partnerstwie strategicznym z USA. Omówił także polską politykę europejską i relacje dwustronne z państwami Europy Zachodniej, jak również z naszymi sąsiadami w regionie Europy Środkowej. Wymienił w tym kontekście m.in. intensywne współdziałanie w obszarze Grupy Wyszehradzkiej, rozwój inicjatywy Trójmorza oraz nowe formaty współpracy i wsparcia integracji europejskiej Bałkanów Zachodnich. Minister podsumował także aktywność MSZ na forach międzynarodowych, w tym w szczególności w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. - Ostatnie dwa lata to bezprecedensowy wzrost naszej aktywności w tematyce globalnej, co przekłada się na wzrost roli Polski w świecie - zauważył minister Czaputowicz.

Spotkanie w KSAP kończyło cykl debat organizowanych przez Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej, których celem było rozwijanie dyskusji społecznych na temat polskiej polityki zagranicznej i problematyki międzynarodowej. Spotkania zorganizowano zarówno w miastach wojewódzkich, jak również w mniejszych ośrodkach, takich jak Nowy Sącz, Trzebnica, Ostróda czy Łask. - Jestem przekonany, że poparcie ze strony społeczeństwa obywatelskiego wzmacnia międzynarodową pozycję Polski, a jej władzom daje mandat do realizacji celów ważnych także z punktu widzenia obywateli. Dlatego tak dużą wagę przykładamy do działalności Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej - podkreślił minister Czaputowicz.

Uczestnikami debat byli przedstawiciele regionalnych środowisk opiniotwórczych: organizacji pozarządowych, samorządów, szkół i środowisk akademickich, a także mediów. Udział w każdym ze spotkań miał charakter otwarty. Tematykę poszczególnych debat zaproponowały Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej, uwzględniając z jednej strony priorytety działań Polski na arenie międzynarodowej, z drugiej zaś kontekst regionalny.

Cykl szesnastu debat na temat osiągnięć polskiej polityki zagranicznej rozpoczął się 23 sierpnia br. w Kielcach i trwał siedem tygodni. Jego zwieńczeniem była debata podsumowująca zorganizowana 11 października w Warszawie.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ wus/