MSWiA: Wiceminister Krzysztof Kozłowski w USA (komunikat)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

08.11. Warszawa - MSWiA informuje:

W przededniu włączenia Polski do programu ruchu bezwizowego do USA planowanego na 11 listopada 2019 r. z wizytą w Stanach Zjednoczonych Ameryki przebywa Krzysztof Kozłowski, Sekretarz Stanu w MSWiA.

W dniu 7 listopada wziął udział w przyjęciu z okazji Święta Niepodległości oraz stulecia stosunków dyplomatycznych z USA zorganizowanym przez Ambasadę RP w Waszyngtonie. W piątek wiceminister Kozłowski spotkał się z Davidem Pekoske, p.o. zastępcy Sekretarza Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA (Department of Homeland Security). Rozmawiano przede wszystkim o włączeniu Polski do Visa Waiver Program. Wiceminister Kozłowski wyraził zadowolenie z decyzji amerykańskiego rządu. Podkreślił, że włączenie Polski do VWP zbliża obydwa kraje, a w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego USA są jednym z najważniejszych partnerów międzynarodowych Polski. Warto podkreślić, że służby policyjne obu krajów od lat współpracują w zakresie zwalczania terroryzmu oraz przestępczości zorganizowanej. Współpraca ta znacząco wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Polski i Stanów Zjednoczonych.

Wiceminister Kozłowski wyraził zadowolenie z tempa, w jakim stronie amerykańskiej udało się włączyć nasz kraj do programu, po spełnieniu ostatniego warunku, jakim było obniżenie współczynnika odmów wizowych poniżej 3%.

Ponadto, wiceminister Kozłowski spotkał się z Panią Julie Stufft, odpowiedzialną za ochronę granic w National Security Council. Głównym tematem spotkania była globalna sytuacja migracyjna oraz związane z nią zagrożenia. Ponadto wśród poruszanych tematów znalazła się współpraca na arenie międzynarodowej, szczególnie na forum ONZ. USA, podobnie jak Polska sprzeciwiły się przyjęciu Globalnego Paktu ws. Migracji.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

ryb/ mark/